Zajímavé odkazy

http://www.dostbyloplastu.cz

Připojte se ke kampani Ministerstva životního  prostředí zaměřené na omezení produkce plastového odpadu!

 

http://nevypustdusi.cz/

Duševní zdraví je důležitou součástí spokojeného života a je třeba o něm vědět a mluvit stejně tolik jako o zdraví fyzickém. Nezapomínejte na svou psychiku a nevypusťte duši!

 

https://www.seniorskapolitikajmk.cz/46-seniorska-obalka.html

Seniorská obálka Vám může zachránit život

 

http://mene-solit.cz

Přidejte se… Výzva Hlavního hygienika ČR

 

https://www.surveymonkey.

com/r/trti1v

Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. Ve výše uvedeném odkazu naleznete dotazník. Dotazník je anonymní a zabere cca 10 minut Vašeho času.

 

http://www.ictus.cz/

Snažíme se a daří se nám dostat lidi po - mozkové mrtvici do plnohodnotného života. Neslibujeme, že do normálního. Ale naučíme lidi znovu chodit ven, mezi ostatní. Nechceme, aby postižení zůstávali doma a styděli se vyjít. To je náš cíl. Aby po příhodě zkusili mít záliby jako před příhodou.

 

https://www.seniorskapolitikajmk.cz/

Stránky Jihomoravského kraje s mnoha užitečnými informacemi nejen pro seniory.

 

http://www.fnbrno.cz/

nemocnice-bohunice/

klinika-nemoci-plicnich-a-tbc/

fn-brno-pro-skoly/t4788  

Preventivní Program Pro Školy - prevence vzniku závislosti na tabáku u dětí základních škol.

 

http://seniorcentrumblansko.

webnode.cz/poradna-pro-pecujici/

Poradna pro domácí pečující o osoby s Alzheimerovou chorobou v Blansku

 

https://www.dobryandel.cz/

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

 

http://www.linka-pomoci.cz/


Pomoc v Bílém kruhu bezpečí poskytují odborně způsobilí poradci, konkrétně právníci, psychologové, sociální pracovníci, lékaři. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty, kteří svůj volný čas a znalosti věnují pomoci obětem v občanském sdružení.

 

http://www.maminycup.cz

TRADIČNÍ CELOREPUBLIKOVÝ FESTIVAL ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU MAMINEK V KAŽDÉM STAVU I VĚKU !

Maminy Cup je jedinečná akce pro ženy a maminky z celé ČR.
 

 

http://www.sympathea.cz/

SYMPATHEA, o.p.s. propojuje v rámci svých aktivit různé oblasti psychiatrické péče - příbuzné, odborníky, pacienty, média, státní správu, odbornou i laickou veřejnost. Ve spojení těchto skupin hledá řešení, jak zlepšit situaci duševně nemocných a jejich příbuzných v České republice.

 

https://www.startovac.cz/

projekty/the-tap-tap-moje-volba 

Animovaný pirátský klip k písničce Moje Volba od kapely studentů s hendikepem - The Tap Tap. Kreslené postavy pirátů se jmenují Chromáci. 

 

http://www.kolaproafriku.cz/

Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v Ostravě. Inspirací se staly charitativní organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity, stejně tak také osobní zkušenosti zakladatelů českého projektu. Jejím posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského statutu lidí v Africe.

 

 

http://www.vokolopriglu.cz/
Triexpert Vokolo príglu 2013, běžecký závod
 

Vyznavači a fanoušci nejstaršího sportovního odvětví zdolejte trať kolem Brněnské přehrady, přijměte tu výzvu prolétnout po březích „Brněnského móře“ trať atraktivního běžeckého závodu pro širokou veřejnost.

 

 

 

http://www.sonnentor.cz

SONNENTOR s.r.o. je česká firma se zahraniční majetkovou účastí, která se zabývá převážně výrobou bio-čajů a bio-koření z toho nejlepšího, co v přírodě najdete.

 

Science World

Novinky ze světa vědy a techniky: technologie, neživá příroda, člověk, biologie.

 

Otevřená zahrada

Unikátní Otevřená zahrada: hra, inspirace, poznání
Hravá zahrada čtyř živlů, semináře, výukové program pro školou povinné...
 

 

www.lipka.cz
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, poskytuje vzdělávací aktivity pro školy, kroužky, akce pro veřejnost, řemeslné kurzy, vzdělávací semináře a další.

 

www.skolaprozivot.cz/
Program pro školy postavený na myšlence místně zakotveného učení a posílení komunitní role školy v obci. Rozvíjí principy místní Agendy 21.
 

http://www.veronica.cz/

ekomapa/

Ekomapa města Brna

 

www.cyklostrategie.cz  

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy

 

http://www.osel.cz/

OSEL (Objective Source E- Learning) je internetový časopis pro popularizaci vědy.

Jeho motto je: „Být či nebýt“ .

 

www.viscojis.cz

Webové stránky jsou zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami.

 

www.viscojis.cz/teens

informační podpora k novému výukovému programu - VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ

 

www.ecb.cz

stránky  občanského sdružení. Svět ekologicky šetrného a zdravého životního stylu.

 

http://arnika.org/

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Svoji činnost opírá o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.

 

http://www.zdravapo

travina.cz/

Portál o zdravé výživě, zdravém životním stylu a novém logu "Zdravá potravina.cz".

 

http://www.prah-brno.cz

Občanské sdružení Práh nabízí lidem s psychotickým onemocněním z Brna a okolí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.

 

 

 

 

 

Nejbližší akce
7. 4. 2015
Mikroregion „Drahanská vrchovina“ oslavuje Den Země

Mikroregion Drahanská vrchovina

více

12. 5. 2014
Přijďte diskutovat na veřejné fórum

Mikroregion Drahanská vrchovina

2. června (od 16:00), Kulturní dům Drnovice více

3. 4. 2014
Jsme částí země

Mikroregion Drahanská vrchovina

Ve dnech 12.4.-4.5.2014 budou probíhat v Mikroregionu Dny Země více

12. 4. 2013
Mikroregion Drahanská vrchovina oslavuje Den Země

Mikroregion Drahanská vrchovina

více

Mikroregion Drahanská vrchovina

Mikroregion Drahanská vrchovina

 

Motto
Mikroregion „ Drahanská vrchovina“ prosazuje společné zájmy občanů všech jeho 11 obcí a proto musí správní rada složená ze starostů těchto obcí pracovat jako celek

 

Cíle
Cílem Zdravého mikroregionu je nejen spolupracovat s veřejností při organizování aktivit typu kulaté stoly , odbrorné semináře a mikroregionální Fóra, ale i organizovat pro veřejnost pravidelné kampaně typu Dny Země, Dny zdraví, Dny bez tabáku, Dny bez úrazu a Týden mobility v souladu s aktivitami Zdravých měst. Naším cílem je nejen zapojení veřejnosti , ale zejména zapojení žáků a dětí základních a mateřských škol všech obcí mikroregionu, protože máme dojem, že právě investice do mládeže budou mít dlouhodobý vliv na život v Zdravém mikroregionu.

 

Aktivity
Mikroregion dlouhodobě pořádá kampaně typu Dny Země a Dny zdraví a to ve spolupráci nejen se všemi obcemi, ale i s partnerskými organizacemi, Vojenskými lesy a Českým červeným křížem. V posledních dvou letech se tato spolupráce rozšířila o odborníky se Státního zdravotního ústavu a o základní a mateřské školy.
Pro žáky základních a mateřských škol jsou např. již zmíněné
• Dny Země důvodem dělat nejen jarní úklidy kolem škol, ale podílet se např. na sázení stromků v obcích
• Dny zdraví nejen otázkou měření tlaku ze strany ČČK, ale i otázkou vaření zdravých jídel a soutěžení v různých sportech
V posledních dvou letech přibyly také k výše uvedeným kampaním další a to opět na základních a mateřských školách. Jsou to
• Dny bez tabáku, pro které pracovníci SZÚ mají připravené zajímavé pořady (pro 1.-3.třídy loutkové představení cigareta Retka a pro starší žáky besedy o škodlivosti kouření )
• Dny bez úrazu – konají se besedy zejména pro děti z mateřských škol o úrazech , o pravidlech jak předcházet úrazům a jak se chovat na silnici
• Týden mobility – pro žáky základních škol formou jednohodinového cyklu, ve kterém jsou žáci napřed informováni o chování a pohybu na komunikacích a potom si mohou zasoutěžit o ceny v jízdě zručnosti na koloběžkách
K dalším aktivitám patří např. třídění odpadů na školách a obcích, semináře a exkurze pro občany i žáky základních škol o šetrném hospodaření a úsporné energetice.
Informace o aktivitách jsou nejen na webu mikroregionu (www.drahanska-vrchovina.cz), ale také na webových stránkách jednotlivých obcí.
 

 

 

 

Zpět

 

Kontakty:

Mgr. František Vlk

Funkce: koordinátor Projektu Zdravá municipalita a místní Agendy 21

Mgr. Petr Halas

Funkce: politik Projektu Zdravá municipalita a místní Agendy 21