Zajímavé odkazy

http://www.dostbyloplastu.cz

Připojte se ke kampani Ministerstva životního  prostředí zaměřené na omezení produkce plastového odpadu!

 

http://nevypustdusi.cz/

Duševní zdraví je důležitou součástí spokojeného života a je třeba o něm vědět a mluvit stejně tolik jako o zdraví fyzickém. Nezapomínejte na svou psychiku a nevypusťte duši!

 

https://www.seniorskapolitikajmk.cz/46-seniorska-obalka.html

Seniorská obálka Vám může zachránit život

 

http://mene-solit.cz

Přidejte se… Výzva Hlavního hygienika ČR

 

https://www.surveymonkey.

com/r/trti1v

Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. Ve výše uvedeném odkazu naleznete dotazník. Dotazník je anonymní a zabere cca 10 minut Vašeho času.

 

http://www.ictus.cz/

Snažíme se a daří se nám dostat lidi po - mozkové mrtvici do plnohodnotného života. Neslibujeme, že do normálního. Ale naučíme lidi znovu chodit ven, mezi ostatní. Nechceme, aby postižení zůstávali doma a styděli se vyjít. To je náš cíl. Aby po příhodě zkusili mít záliby jako před příhodou.

 

https://www.seniorskapolitikajmk.cz/

Stránky Jihomoravského kraje s mnoha užitečnými informacemi nejen pro seniory.

 

http://www.fnbrno.cz/

nemocnice-bohunice/

klinika-nemoci-plicnich-a-tbc/

fn-brno-pro-skoly/t4788  

Preventivní Program Pro Školy - prevence vzniku závislosti na tabáku u dětí základních škol.

 

http://seniorcentrumblansko.

webnode.cz/poradna-pro-pecujici/

Poradna pro domácí pečující o osoby s Alzheimerovou chorobou v Blansku

 

https://www.dobryandel.cz/

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

 

http://www.linka-pomoci.cz/


Pomoc v Bílém kruhu bezpečí poskytují odborně způsobilí poradci, konkrétně právníci, psychologové, sociální pracovníci, lékaři. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty, kteří svůj volný čas a znalosti věnují pomoci obětem v občanském sdružení.

 

http://www.maminycup.cz

TRADIČNÍ CELOREPUBLIKOVÝ FESTIVAL ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU MAMINEK V KAŽDÉM STAVU I VĚKU !

Maminy Cup je jedinečná akce pro ženy a maminky z celé ČR.
 

 

http://www.sympathea.cz/

SYMPATHEA, o.p.s. propojuje v rámci svých aktivit různé oblasti psychiatrické péče - příbuzné, odborníky, pacienty, média, státní správu, odbornou i laickou veřejnost. Ve spojení těchto skupin hledá řešení, jak zlepšit situaci duševně nemocných a jejich příbuzných v České republice.

 

https://www.startovac.cz/

projekty/the-tap-tap-moje-volba 

Animovaný pirátský klip k písničce Moje Volba od kapely studentů s hendikepem - The Tap Tap. Kreslené postavy pirátů se jmenují Chromáci. 

 

http://www.kolaproafriku.cz/

Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v Ostravě. Inspirací se staly charitativní organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity, stejně tak také osobní zkušenosti zakladatelů českého projektu. Jejím posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského statutu lidí v Africe.

 

 

http://www.vokolopriglu.cz/
Triexpert Vokolo príglu 2013, běžecký závod
 

Vyznavači a fanoušci nejstaršího sportovního odvětví zdolejte trať kolem Brněnské přehrady, přijměte tu výzvu prolétnout po březích „Brněnského móře“ trať atraktivního běžeckého závodu pro širokou veřejnost.

 

 

 

http://www.sonnentor.cz

SONNENTOR s.r.o. je česká firma se zahraniční majetkovou účastí, která se zabývá převážně výrobou bio-čajů a bio-koření z toho nejlepšího, co v přírodě najdete.

 

Science World

Novinky ze světa vědy a techniky: technologie, neživá příroda, člověk, biologie.

 

Otevřená zahrada

Unikátní Otevřená zahrada: hra, inspirace, poznání
Hravá zahrada čtyř živlů, semináře, výukové program pro školou povinné...
 

 

www.lipka.cz
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, poskytuje vzdělávací aktivity pro školy, kroužky, akce pro veřejnost, řemeslné kurzy, vzdělávací semináře a další.

 

www.skolaprozivot.cz/
Program pro školy postavený na myšlence místně zakotveného učení a posílení komunitní role školy v obci. Rozvíjí principy místní Agendy 21.
 

http://www.veronica.cz/

ekomapa/

Ekomapa města Brna

 

www.cyklostrategie.cz  

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy

 

http://www.osel.cz/

OSEL (Objective Source E- Learning) je internetový časopis pro popularizaci vědy.

Jeho motto je: „Být či nebýt“ .

 

www.viscojis.cz

Webové stránky jsou zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami.

 

www.viscojis.cz/teens

informační podpora k novému výukovému programu - VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ

 

www.ecb.cz

stránky  občanského sdružení. Svět ekologicky šetrného a zdravého životního stylu.

 

http://arnika.org/

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Svoji činnost opírá o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.

 

http://www.zdravapo

travina.cz/

Portál o zdravé výživě, zdravém životním stylu a novém logu "Zdravá potravina.cz".

 

http://www.prah-brno.cz

Občanské sdružení Práh nabízí lidem s psychotickým onemocněním z Brna a okolí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.

 

 

 

 

 

Nejbližší akce
15. 10. 2015
Městský den zdraví 2015

Letovice

více

14. 8. 2014
Cyklovýlet "Na kole na hrad Rumberk"

Letovice

Dne 20.9.2014 se srazem účastníků v 9,00 hodin před Městským úřadem v Letovicích , se bude konat cyklovýlet v rámci Evropského týdne mobility .

Turistický výlet "Pěšky po naučných stezkách"

Letovice

Dne 21.9.2014 se bude konat turistický výlet. Sraz účastníků ve 13,00 hodin před Městským úřadem v Letovicích.

8. 4. 2014
Den Země 2014 - akce v Letovicích

Letovice

Ve spolupráci s partnery Zdravého města jsou u příležitosti oslav Dne Země 2014 připraveny následující akce . více

3. 4. 2014
Úklid přehrady Křetínky v Letovicích

Letovice

V sobotu 12.4.2014, se bude konat akce "Úklid břehu přehrady Křetínky".Účastníci budou dopraveni autobusem na parkoviště u hráze, odtud se půjde směrem k parkovišti u mostu. Zakončení úklidu proběhne v obci Vranová

2. 9. 2013
CYKLOVÝLET - "Na kole kolem Semíče"

Letovice

V sobotu 21. září 2013 se srazem účastníků v 9,00 hodin, před Městským úřadem v Letovicích, se uskuteční cyklovýlet, který bude veden po cyklotrasách a méně frekventovaných komunikacích ve směru Vísky, Míchov, Svitávka, Zboněk, Letovice.

TURISTICKÝ VÝLET "Pěšky na Andělku"

Letovice

Město Letovice, člen Národní sítě Zdravých měst, Komise projektu Zdravé město Letovice a MA21, zve širokou veřejnost v rámci Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut na turistický výlet, který se uskuteční v neděli 22. září 2013 se srazem účastníků ve 13,00 hodin před Městským úřadem v Letovicích

10. 4. 2013
Akce ke Dni Země

Letovice

Tradiční akcí, pořádanou občanským sdružením Fan-Club BOP Křetínka , za podpory a ve spolupráci Města Letovice a MKS Letovice, je úklid přehrady Křetínky,která se uskuteční v sobotu 20.dubna 2013.

Letovice

Město Letovice

Člen Národní sítě Zdravých měst od roku 2000
Člen Rady NSZM ČR Město Letovice

Dosažená úroveň místní Agendy 21: "C"

 

 

 

 

 

    Město Letovice

 

Cílem města Letovice je zlepšení komunikace úřadu s občany,zlepšení kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji, jehož výsledkem jsou dlouhodobě stabilizované podmínky pro zdraví a kvalitu života.

 

Mezi aktivity patří organizování celosvětových kampaní ve městě – Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Evropský týden mobility a Dny zdraví.
Vzájemná spolupráce veřejné správy s podnikateli a zástupci neziskového sektoru je pro každou dobře fungující místní Agendu 21 samozřejmostí. Spoluprací se rozumí např. společné projekty, aktivní účast na akcích a spolupráce při jejich přípravě, aktivní účast v rámci pracovní skupiny pro MA21 atd.
 

V Letovicích k této spolupráci od roku 2000 významně přispívá každoročně pořádaný FESTIVAL 3+1.
Mimo výše uvedených kampaní Zdravé město Letovice pořádá každoročně veřejné fórum, probíhá soutěž „Rozkvetlé Letovice“.
O svých aktivitách pravidelně informuje na svých webových stránkách, stránkách NSZM a dále prostřednictvím Letovického zpravodaje.

Aktuální informace o Zdravém městě Letovice jsou dostupné na webových stránkách města www.letovice.net 
 

Zhodnocení cyklovýletu ke Dni bez tabáku 2012

DEN ZEMĚ  2012

 

 

Zpět

 

Kontakty:

Ivana Květenská

Funkce: koordinátor Projektu Zdravá municipalita a místní Agendy 21

Vladimír Stejskal

Funkce: starosta municipality