Zajímavé odkazy

http://www.dostbyloplastu.cz

Připojte se ke kampani Ministerstva životního  prostředí zaměřené na omezení produkce plastového odpadu!

 

http://nevypustdusi.cz/

Duševní zdraví je důležitou součástí spokojeného života a je třeba o něm vědět a mluvit stejně tolik jako o zdraví fyzickém. Nezapomínejte na svou psychiku a nevypusťte duši!

 

https://www.seniorskapolitikajmk.cz/46-seniorska-obalka.html

Seniorská obálka Vám může zachránit život

 

http://mene-solit.cz

Přidejte se… Výzva Hlavního hygienika ČR

 

https://www.surveymonkey.

com/r/trti1v

Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. Ve výše uvedeném odkazu naleznete dotazník. Dotazník je anonymní a zabere cca 10 minut Vašeho času.

 

http://www.ictus.cz/

Snažíme se a daří se nám dostat lidi po - mozkové mrtvici do plnohodnotného života. Neslibujeme, že do normálního. Ale naučíme lidi znovu chodit ven, mezi ostatní. Nechceme, aby postižení zůstávali doma a styděli se vyjít. To je náš cíl. Aby po příhodě zkusili mít záliby jako před příhodou.

 

https://www.seniorskapolitikajmk.cz/

Stránky Jihomoravského kraje s mnoha užitečnými informacemi nejen pro seniory.

 

http://www.fnbrno.cz/

nemocnice-bohunice/

klinika-nemoci-plicnich-a-tbc/

fn-brno-pro-skoly/t4788  

Preventivní Program Pro Školy - prevence vzniku závislosti na tabáku u dětí základních škol.

 

http://seniorcentrumblansko.

webnode.cz/poradna-pro-pecujici/

Poradna pro domácí pečující o osoby s Alzheimerovou chorobou v Blansku

 

https://www.dobryandel.cz/

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

 

http://www.linka-pomoci.cz/


Pomoc v Bílém kruhu bezpečí poskytují odborně způsobilí poradci, konkrétně právníci, psychologové, sociální pracovníci, lékaři. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty, kteří svůj volný čas a znalosti věnují pomoci obětem v občanském sdružení.

 

http://www.maminycup.cz

TRADIČNÍ CELOREPUBLIKOVÝ FESTIVAL ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU MAMINEK V KAŽDÉM STAVU I VĚKU !

Maminy Cup je jedinečná akce pro ženy a maminky z celé ČR.
 

 

http://www.sympathea.cz/

SYMPATHEA, o.p.s. propojuje v rámci svých aktivit různé oblasti psychiatrické péče - příbuzné, odborníky, pacienty, média, státní správu, odbornou i laickou veřejnost. Ve spojení těchto skupin hledá řešení, jak zlepšit situaci duševně nemocných a jejich příbuzných v České republice.

 

https://www.startovac.cz/

projekty/the-tap-tap-moje-volba 

Animovaný pirátský klip k písničce Moje Volba od kapely studentů s hendikepem - The Tap Tap. Kreslené postavy pirátů se jmenují Chromáci. 

 

http://www.kolaproafriku.cz/

Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v Ostravě. Inspirací se staly charitativní organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity, stejně tak také osobní zkušenosti zakladatelů českého projektu. Jejím posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského statutu lidí v Africe.

 

 

http://www.vokolopriglu.cz/
Triexpert Vokolo príglu 2013, běžecký závod
 

Vyznavači a fanoušci nejstaršího sportovního odvětví zdolejte trať kolem Brněnské přehrady, přijměte tu výzvu prolétnout po březích „Brněnského móře“ trať atraktivního běžeckého závodu pro širokou veřejnost.

 

 

 

http://www.sonnentor.cz

SONNENTOR s.r.o. je česká firma se zahraniční majetkovou účastí, která se zabývá převážně výrobou bio-čajů a bio-koření z toho nejlepšího, co v přírodě najdete.

 

Science World

Novinky ze světa vědy a techniky: technologie, neživá příroda, člověk, biologie.

 

Otevřená zahrada

Unikátní Otevřená zahrada: hra, inspirace, poznání
Hravá zahrada čtyř živlů, semináře, výukové program pro školou povinné...
 

 

www.lipka.cz
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, poskytuje vzdělávací aktivity pro školy, kroužky, akce pro veřejnost, řemeslné kurzy, vzdělávací semináře a další.

 

www.skolaprozivot.cz/
Program pro školy postavený na myšlence místně zakotveného učení a posílení komunitní role školy v obci. Rozvíjí principy místní Agendy 21.
 

http://www.veronica.cz/

ekomapa/

Ekomapa města Brna

 

www.cyklostrategie.cz  

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy

 

http://www.osel.cz/

OSEL (Objective Source E- Learning) je internetový časopis pro popularizaci vědy.

Jeho motto je: „Být či nebýt“ .

 

www.viscojis.cz

Webové stránky jsou zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami.

 

www.viscojis.cz/teens

informační podpora k novému výukovému programu - VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ

 

www.ecb.cz

stránky  občanského sdružení. Svět ekologicky šetrného a zdravého životního stylu.

 

http://arnika.org/

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Svoji činnost opírá o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.

 

http://www.zdravapo

travina.cz/

Portál o zdravé výživě, zdravém životním stylu a novém logu "Zdravá potravina.cz".

 

http://www.prah-brno.cz

Občanské sdružení Práh nabízí lidem s psychotickým onemocněním z Brna a okolí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.

 

 

 

 

 

Nejbližší akce
15. 1. 2019
Předávání cen Kraje pro bezpečný internet

Jihomoravský kraj

15. ledna 2019 se v budově krajského úřadu předávají ceny vítězům soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet žákům a studentům jihomoravských škol, kteří úspěšně zvládli soutěžní kvíz. Projekt pod záštitou Asociace krajů ČR je zaměřený na zvýšení informovanosti o rizicích internetu a možnostech prevence.

14. 1. 2019

Jihomoravský kraj

18. ledna v budově krajského úřadu na Cejlu v Brně se koná tzv. zdravá a férová snídaně s regionálními produkty a informacemi o kampani KrajBezPlastu zaměřené na omezení spotřeby plastových výrobků na jedno použití

26. 11. 2018
Vánoční jarmark na krajském úřadě

Jihomoravský kraj

Vánoční jarmark na KrÚ JMK s prodejem výrobků příspěvkových organizací, dalších partnerů a charitativním stánkem s výrobky zaměstnanců se koná dne 27.11.2018 na Žerotínově náměstí 3 a dne 29.11.2018 v budově Cejl 73 v Brně.

12. 11. 2018

Jihomoravský kraj

Antibiotika nejsou bonbóny! Více informací v sekci "Aktuality"

9. 11. 2018
Bezplatné odběry krve v Nemocnici Břeclav

Jihomoravský kraj

Odběry proběhnou v rámci Světového dne boje proti AIDS dne 29.11.2018 od 14 do 17 hod. v infekční ambulanci, pavilon A, 4. patro.

9. 3. 2016
Pozvánka na konferenci

Jihomoravský kraj

více

4. 3. 2016
Pozvánka na vernisáže

Jihomoravský kraj

více

8. 2. 2016
Workshop Strategické plánování veřejné kampaně

Jihomoravský kraj

Workshop Strategické plánování veřejné kampaně pro koordinátory Zdravých obcí a MA 21, se v budově Krajského úřadu, Žerotínovo nám 3., v místnosti 240.

5. 11. 2015
Pracovní setkání koordinátorů PZM a MA 21

Jihomoravský kraj

V pátek 13.6. v 10:00 proběhne pracovní setkání koordinátorů.

16. 10. 2015
Pozvánka na vernisáž

Jihomoravský kraj

více

Jihomoravský kraj

 

Zdravý Jihomoravský kraj

 

Člen Národní sítě Zdravých měst od roku 2008

Dosažená úroveň místní Agendy 21: "začátečník"

  

Roční plán aktivit Projektu Zdravý kraj Výroční zpráva Projektu Zdravý kraj
  2013
2014  2014
2015 2015
2016

 2016

2017 2017 
2018

 

 

Motto Zdravého Jihomoravského kraje (dále jen JMK):


Chceme-li být „Zdravým krajem“, musíme se skládat ze „Zdravých“ jednotek – tj. ze „Zdravých obcí/měst/mikroregionů/místních akčních skupin“.

 

Cíle směrem k municipalitám JMK:

 

1. motivovat municipality JMK k systematické podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do věcí veřejných,
2. pomáhat v realizaci aktivit směřujících k podpoře hodnot zmíněných v cíli 1 a tím podporovat zvyšování kvality veřejné správy u municipalit na svém území.

 

JMK chce pomáhat konkrétně tímto způsobem: 

  • Metodické vedení, konzultace municipalitám, které nemají zkušenosti s Projektem Zdravá municipalita (PZM) a místní Agendou 21 (MA 21).
  • Spolupořádání, organizace a koordinace osobních setkání koordinátorů PZM a MA 21 min. 2x ročně na půdě KrÚ JMK za účelem vzájemného přenosu dobré praxe.
  • Propagace a publicita všech aktivit týkajících se PZM a MA 21 s cílem zvýšení povědomí co znamená být "Zdravou municipalitou" určená nejen pro úřady, které principy PZM a MA 21 neznají, ale i veřejnosti a dalším zainteresovaným stranám. Účelem je zvýšit zájem municipalit v JMK o témata PZM a MA 21.
  • Finanční podpora „Zdravých municipalit“ v podobě dotačního programu, v rámci něhož mohou Zdravé municipality v JMK žádat o finance na realizaci aktivit PZM a MA 21.


JMK chce být Zdravým krajem, proto se zaměřuje nejen na motivaci a podporu aktivit municipalit JMK, které se týkají udržitelného rozvoje, zdraví obyvatel a kvality veřejné správy, ale sám jde také příkladem.

Cíle směrem "dovnitř" Krajského úřadu JMK (KrÚ JMK):

1. uplatňovat principy udržitelného rozvoje v praxi úřadu, spolupracovat se zainteresovanými stranami, podporovat zdraví zaměstnanců KrÚ apod.,
2. identifikovat, provázat, prohloubit či rozšířit činnosti jednotlivých odborů KrÚ JMK, které jsou jimi již realizovány a které by bylo možné zastřešit MA 21 či Projektem Zdravý kraj. Cílem je zviditelnit všechny akce/aktivity/kampaně, které lze zařadit do rámce Zdravého Jihomoravského kraje. 
  

Od roku 2011 je snahou prohloubit aktivity PZK a MA 21, propojit je se strategickým směřováním úřadu a kraje a systematicky řídit a zvyšovat kvalitu činností úřadu nejen dovnitř ale i navenek vůči občanům, obcím a dalším zainteresovaným stranám. Za tímto účelem na Projektu spolupracuje Útvar řízení kvality.

Aktivity k naplnění stanovených cílů

Aktivity a činnosti pro naplňování výše uvedených cílů jsou zajišťovány koordinátorkou MA 21 a PZK ve spolupráci s manažerkami kvality.

Od poloviny roku 2011 jsou pořádány pracovní schůzky koordinátorů PZM a MA 21 zapojených Zdravých municipalit JMK. Cílem těchto setkání je jednak navázat osobní kontakty s lidmi, kteří se problematice podpory zdraví, kvality života a udržitelného rozvoje věnují, a dále pak vzájemně se informovat, řešit a diskutovat aktuální problémy, navrhovat další možnosti pro zlepšování ve vztahu a spolupráci JMK a Zdravých municipalit JMK.

Od počátku se JMK snaží zapojovat do kampaní pro podporu zdraví a udržitelného rozvoje: Den bez tabáku, Den Země, Dny bez úrazů, Dny zdraví, Evropský týden mobility (dostupné na stránkách Národní sítě Zdravých měst NSZM). Odbory KrÚ JMK pořádají i další akce a dělají různé činnosti, které souvisí přímo či nepřímo s Projektem Zdravý kraj a místní Agendou 21.

O svých aktivitách PZK informuje prostřednictvím oficiálních databázích - DataPlán a DobráPraxe (NSZM), Ekolisty jižní Moravy. Na webu "Zdravý Jihomoravský kraj" pomáhá publikovat aktivity zdravých obcí/měst/mikroregionů v JMK.

Od roku 2012 je každoročně v rozpočtu JMK vyčleněna finanční podpora pro Zdravé municipality JMK - dotační titul "Zdravé obce, města, mikroregiony JMK" , lze využít i další dotace poskytované JMK (zejména pak dotace v oblasti životního prostředí, dotace rodinné a sociální politiky).

KrÚ JMK aplikuje nástroje pro zvyšování kvality ve veřejné správě. Jedná se o nástroje, prostřednictvím nichž:

 

se snaží naplnit heslo "dělat věci správně" - tj. zvyšuje kvalitu uvnitř probíhajících procesů tak, aby úřad poskytoval své služby kvalitně, efektivně a včas:

  • od roku 2004 je zapojen do mezikrajské benchmarkingové iniciativy, v rámci které se porovnává ve vybraných oblastech s ostatními kraji; cílem je dosáhnout zefektivnění činností krajských úřadů, obdobné iniciativy existují i pro obce,
  • od roku 2005 provádí sebehodnocení dle modelu CAF (Common Assessment Framework - Společný sebehodnotící rámec). Za aplikaci modelu CAF byl oceněn Národní Cenou za aplikaci modelu CAF,
  • v roce 2007 certifikoval systém řízení kvality na dvou odborech - odbor kancelář ředitelky a odbor regionálního rozvoje normou ČSN EN ISO 9001:2009,
  • v roce 2013 certifikoval systém managementu společenské odpovědnosti.

   2. a zároveň chce "dělat správné věci", k čemuž pomáhají:

  • dotazníková šetření spokojenosti zaměstnanců, zastupitelů JMK, obcí, občanů a příspěvkových organizací,
  • Projekt Zdravý kraj a MA 21. 

 

 

Zpět

Kontakty:

Mgr. Daniela Trenzová

Funkce: koordinátor Projektu Zdravá municipalita a místní Agendy 21

Telefon: +420 541 658 835

E-mail: trenzova.daniela@kr-jihomoravsky.cz

JUDr. Vítězslav Krabička

Funkce: politik Projektu Zdravá municipalita a místní Agendy 21

Telefon: 518 316 238, 602 779 972

E-mail: krabicka.vitezslav@muhodonin.cz