Zajímavé odkazy

http://www.dostbyloplastu.cz

Připojte se ke kampani Ministerstva životního  prostředí zaměřené na omezení produkce plastového odpadu!

 

http://nevypustdusi.cz/

Duševní zdraví je důležitou součástí spokojeného života a je třeba o něm vědět a mluvit stejně tolik jako o zdraví fyzickém. Nezapomínejte na svou psychiku a nevypusťte duši!

 

https://www.seniorskapolitikajmk.cz/46-seniorska-obalka.html

Seniorská obálka Vám může zachránit život

 

http://mene-solit.cz

Přidejte se… Výzva Hlavního hygienika ČR

 

https://www.surveymonkey.

com/r/trti1v

Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. Ve výše uvedeném odkazu naleznete dotazník. Dotazník je anonymní a zabere cca 10 minut Vašeho času.

 

http://www.ictus.cz/

Snažíme se a daří se nám dostat lidi po - mozkové mrtvici do plnohodnotného života. Neslibujeme, že do normálního. Ale naučíme lidi znovu chodit ven, mezi ostatní. Nechceme, aby postižení zůstávali doma a styděli se vyjít. To je náš cíl. Aby po příhodě zkusili mít záliby jako před příhodou.

 

https://www.seniorskapolitikajmk.cz/

Stránky Jihomoravského kraje s mnoha užitečnými informacemi nejen pro seniory.

 

http://www.fnbrno.cz/

nemocnice-bohunice/

klinika-nemoci-plicnich-a-tbc/

fn-brno-pro-skoly/t4788  

Preventivní Program Pro Školy - prevence vzniku závislosti na tabáku u dětí základních škol.

 

http://seniorcentrumblansko.

webnode.cz/poradna-pro-pecujici/

Poradna pro domácí pečující o osoby s Alzheimerovou chorobou v Blansku

 

https://www.dobryandel.cz/

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

 

http://www.linka-pomoci.cz/


Pomoc v Bílém kruhu bezpečí poskytují odborně způsobilí poradci, konkrétně právníci, psychologové, sociální pracovníci, lékaři. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty, kteří svůj volný čas a znalosti věnují pomoci obětem v občanském sdružení.

 

http://www.maminycup.cz

TRADIČNÍ CELOREPUBLIKOVÝ FESTIVAL ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU MAMINEK V KAŽDÉM STAVU I VĚKU !

Maminy Cup je jedinečná akce pro ženy a maminky z celé ČR.
 

 

http://www.sympathea.cz/

SYMPATHEA, o.p.s. propojuje v rámci svých aktivit různé oblasti psychiatrické péče - příbuzné, odborníky, pacienty, média, státní správu, odbornou i laickou veřejnost. Ve spojení těchto skupin hledá řešení, jak zlepšit situaci duševně nemocných a jejich příbuzných v České republice.

 

https://www.startovac.cz/

projekty/the-tap-tap-moje-volba 

Animovaný pirátský klip k písničce Moje Volba od kapely studentů s hendikepem - The Tap Tap. Kreslené postavy pirátů se jmenují Chromáci. 

 

http://www.kolaproafriku.cz/

Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v Ostravě. Inspirací se staly charitativní organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity, stejně tak také osobní zkušenosti zakladatelů českého projektu. Jejím posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského statutu lidí v Africe.

 

 

http://www.vokolopriglu.cz/
Triexpert Vokolo príglu 2013, běžecký závod
 

Vyznavači a fanoušci nejstaršího sportovního odvětví zdolejte trať kolem Brněnské přehrady, přijměte tu výzvu prolétnout po březích „Brněnského móře“ trať atraktivního běžeckého závodu pro širokou veřejnost.

 

 

 

http://www.sonnentor.cz

SONNENTOR s.r.o. je česká firma se zahraniční majetkovou účastí, která se zabývá převážně výrobou bio-čajů a bio-koření z toho nejlepšího, co v přírodě najdete.

 

Science World

Novinky ze světa vědy a techniky: technologie, neživá příroda, člověk, biologie.

 

Otevřená zahrada

Unikátní Otevřená zahrada: hra, inspirace, poznání
Hravá zahrada čtyř živlů, semináře, výukové program pro školou povinné...
 

 

www.lipka.cz
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, poskytuje vzdělávací aktivity pro školy, kroužky, akce pro veřejnost, řemeslné kurzy, vzdělávací semináře a další.

 

www.skolaprozivot.cz/
Program pro školy postavený na myšlence místně zakotveného učení a posílení komunitní role školy v obci. Rozvíjí principy místní Agendy 21.
 

http://www.veronica.cz/

ekomapa/

Ekomapa města Brna

 

www.cyklostrategie.cz  

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy

 

http://www.osel.cz/

OSEL (Objective Source E- Learning) je internetový časopis pro popularizaci vědy.

Jeho motto je: „Být či nebýt“ .

 

www.viscojis.cz

Webové stránky jsou zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami.

 

www.viscojis.cz/teens

informační podpora k novému výukovému programu - VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ

 

www.ecb.cz

stránky  občanského sdružení. Svět ekologicky šetrného a zdravého životního stylu.

 

http://arnika.org/

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Svoji činnost opírá o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.

 

http://www.zdravapo

travina.cz/

Portál o zdravé výživě, zdravém životním stylu a novém logu "Zdravá potravina.cz".

 

http://www.prah-brno.cz

Občanské sdružení Práh nabízí lidem s psychotickým onemocněním z Brna a okolí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.

 

 

 

 

 

Nejbližší akce
15. 1. 2019
Předávání cen Kraje pro bezpečný internet

Jihomoravský kraj

15. ledna 2019 se v budově krajského úřadu předávají ceny vítězům soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet žákům a studentům jihomoravských škol, kteří úspěšně zvládli soutěžní kvíz. Projekt pod záštitou Asociace krajů ČR je zaměřený na zvýšení informovanosti o rizicích internetu a možnostech prevence.

14. 1. 2019

Jihomoravský kraj

18. ledna v budově krajského úřadu na Cejlu v Brně se koná tzv. zdravá a férová snídaně s regionálními produkty a informacemi o kampani KrajBezPlastu zaměřené na omezení spotřeby plastových výrobků na jedno použití

Strachotín

Obec Strachotín zve na Krojový ples, který se koná v sále obecního úřadu v sobotu 9. února od 19 hodin.

26. 11. 2018
Vánoční jarmark na krajském úřadě

Jihomoravský kraj

Vánoční jarmark na KrÚ JMK s prodejem výrobků příspěvkových organizací, dalších partnerů a charitativním stánkem s výrobky zaměstnanců se koná dne 27.11.2018 na Žerotínově náměstí 3 a dne 29.11.2018 v budově Cejl 73 v Brně.

17. 11. 2018
Mikulášská nadílka

Strachotín

Mikulášská nadílka pro hodné děti se koná 5.12.2018 od 17 hodin v sále obecního úřadu obce Strachotín

Vánoční dílničky

Strachotín

Vánoční dílničky se konají v sobotu 1.12.2018 v přísálí obecního úřadu obce Strachotín od 14 hodin.

Rozsvěcení vánočního stromu

Strachotín

Rozsvěcení vánočního stromu v obci Strachotín se koná 2.12.2018 v parčíku u obecního úřadu v 16.30 hodin.

12. 11. 2018

Jihomoravský kraj

Antibiotika nejsou bonbóny! Více informací v sekci "Aktuality"

9. 11. 2018
Bezplatné odběry krve v Nemocnici Břeclav

Jihomoravský kraj

Odběry proběhnou v rámci Světového dne boje proti AIDS dne 29.11.2018 od 14 do 17 hod. v infekční ambulanci, pavilon A, 4. patro.

7. 11. 2018
tisková zpráva ke Světovému dni diabetu 2018

Brno

Z orloje v Brně na náměstí Svobody budou od 7. do 11. listopadu 2018 vždy v 11 hodin vypadat speciální kuličky s modrým kruhem, symbolem boje proti diabetu a motivem Světového dne diabetu. více

Místní Agenda 21

28. 2. 2012

Místní Agenda 21

 

= proces který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování, zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech, zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech.

 

"Místní": odkazuje na vlastní místo působení, bydliště, obec, region

"Agenda": program či seznam věcí, které je nutné učinit, aby bylo dosaženo cíle

"21": určení časového horizontu, ke kterému se vztahují a cíle; jedná se též o výzvu k uvažování v delším časovém horizontu.

 

Vychází z mezinárodního dokumentu Agenda 21 (anglická verze, česká verze), který byl schválen v roce 1992 na tzv. "Summitu Země".

 

Jedná se o jednak o strategický plán rozvoje konkrétní municipality (obce, města, mikroregionu, kraje), který:

  • realizuje principy udržitelného rozvoje a zohledňuje místní problémy,
  • je tvořen za přímé účasti veřejnosti a
  • jeho cílem je zajištění dlouhodobé kvality života a životního prostředí v daném místě.


Zároveň představuje proces propojení sociální a ekonomické oblasti s životním prostředím, který není dán zákonem, ani žádným vládním nařízením, závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších zainteresovaných stran (neziskových organizací, zdravotnických institucí, školských zařízení, organizované i neorganizované veřejnosti, podnikatelé aj.). MA 21 sleduje a popisuje nastavení klíčových procesů veřejné správy, které jsou nezbytné pro realizaci Agendy 21 na úrovni místní či regionální. Její součástí je sledování a hodnocení různých aspektů rozvoje lokality pomocí indikátorů udržitelného rozvoje.

 

Kvalita procesu MA 21 je měřena oficiálním nástrojem tzv. Kritérii místní Agendy 21, která jsou členěna do čtyř kategorií (A - D) a startovací kategorie "Zájemci". Každá z kategorií má svá vlastní kritéria a jasně měřitelné uakaztele, které hodnotí úroveň realizace procesu MA 21 v dané municipalitě. Předpokladem pro splnění celé kategorie je naplnění a zdokumentování všech v ní obsažených měřítek kvality procesu MA 21 pro různé typy municipalit (malá obec, obec, statutární město, mikroregion, kraj, ostatní)

 

Databázi MA 21, tj. municipalit, které aplikují MA 21 v ČR vede CENIA (Česká informační agentura životního prostředí). Registrace v Databázi je dobrovolná, záleží na zástupcích municipalit, zda chtějí prostřednictvím tohoto nástroje prezentovat jimi naplňované úrovně procesu MA 21 dle oficiálně stanovených podmínek.

 

Seznam municipalit, které aplikují MA 21 jako součást Projektu Zdravá municipalita je pak v databázi členů Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM).

 

Další zdroje informací, publikace, dokumenty:

Publikace Místní Agenda 21, informace, postupy, kritéria

Koncenpe podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020

Další dokumenty k MA 21 na portálu NSZMCENIA, Diskusní portál k místní Agendě 21 a místní Akci 21, Občanské společnosti

České organizace k MA 21 na portálu CENIA 

Ukázky dobré praxe při naplňování Kritérií MA 21

Zpět