Zajímavé odkazy

http://www.dostbyloplastu.cz

Připojte se ke kampani Ministerstva životního  prostředí zaměřené na omezení produkce plastového odpadu!

 

http://nevypustdusi.cz/

Duševní zdraví je důležitou součástí spokojeného života a je třeba o něm vědět a mluvit stejně tolik jako o zdraví fyzickém. Nezapomínejte na svou psychiku a nevypusťte duši!

 

https://www.seniorskapolitikajmk.cz/46-seniorska-obalka.html

Seniorská obálka Vám může zachránit život

 

http://mene-solit.cz

Přidejte se… Výzva Hlavního hygienika ČR

 

https://www.surveymonkey.

com/r/trti1v

Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. Ve výše uvedeném odkazu naleznete dotazník. Dotazník je anonymní a zabere cca 10 minut Vašeho času.

 

http://www.ictus.cz/

Snažíme se a daří se nám dostat lidi po - mozkové mrtvici do plnohodnotného života. Neslibujeme, že do normálního. Ale naučíme lidi znovu chodit ven, mezi ostatní. Nechceme, aby postižení zůstávali doma a styděli se vyjít. To je náš cíl. Aby po příhodě zkusili mít záliby jako před příhodou.

 

https://www.seniorskapolitikajmk.cz/

Stránky Jihomoravského kraje s mnoha užitečnými informacemi nejen pro seniory.

 

http://www.fnbrno.cz/

nemocnice-bohunice/

klinika-nemoci-plicnich-a-tbc/

fn-brno-pro-skoly/t4788  

Preventivní Program Pro Školy - prevence vzniku závislosti na tabáku u dětí základních škol.

 

http://seniorcentrumblansko.

webnode.cz/poradna-pro-pecujici/

Poradna pro domácí pečující o osoby s Alzheimerovou chorobou v Blansku

 

https://www.dobryandel.cz/

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

 

http://www.linka-pomoci.cz/


Pomoc v Bílém kruhu bezpečí poskytují odborně způsobilí poradci, konkrétně právníci, psychologové, sociální pracovníci, lékaři. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty, kteří svůj volný čas a znalosti věnují pomoci obětem v občanském sdružení.

 

http://www.maminycup.cz

TRADIČNÍ CELOREPUBLIKOVÝ FESTIVAL ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU MAMINEK V KAŽDÉM STAVU I VĚKU !

Maminy Cup je jedinečná akce pro ženy a maminky z celé ČR.
 

 

http://www.sympathea.cz/

SYMPATHEA, o.p.s. propojuje v rámci svých aktivit různé oblasti psychiatrické péče - příbuzné, odborníky, pacienty, média, státní správu, odbornou i laickou veřejnost. Ve spojení těchto skupin hledá řešení, jak zlepšit situaci duševně nemocných a jejich příbuzných v České republice.

 

https://www.startovac.cz/

projekty/the-tap-tap-moje-volba 

Animovaný pirátský klip k písničce Moje Volba od kapely studentů s hendikepem - The Tap Tap. Kreslené postavy pirátů se jmenují Chromáci. 

 

http://www.kolaproafriku.cz/

Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v Ostravě. Inspirací se staly charitativní organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity, stejně tak také osobní zkušenosti zakladatelů českého projektu. Jejím posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského statutu lidí v Africe.

 

 

http://www.vokolopriglu.cz/
Triexpert Vokolo príglu 2013, běžecký závod
 

Vyznavači a fanoušci nejstaršího sportovního odvětví zdolejte trať kolem Brněnské přehrady, přijměte tu výzvu prolétnout po březích „Brněnského móře“ trať atraktivního běžeckého závodu pro širokou veřejnost.

 

 

 

http://www.sonnentor.cz

SONNENTOR s.r.o. je česká firma se zahraniční majetkovou účastí, která se zabývá převážně výrobou bio-čajů a bio-koření z toho nejlepšího, co v přírodě najdete.

 

Science World

Novinky ze světa vědy a techniky: technologie, neživá příroda, člověk, biologie.

 

Otevřená zahrada

Unikátní Otevřená zahrada: hra, inspirace, poznání
Hravá zahrada čtyř živlů, semináře, výukové program pro školou povinné...
 

 

www.lipka.cz
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, poskytuje vzdělávací aktivity pro školy, kroužky, akce pro veřejnost, řemeslné kurzy, vzdělávací semináře a další.

 

www.skolaprozivot.cz/
Program pro školy postavený na myšlence místně zakotveného učení a posílení komunitní role školy v obci. Rozvíjí principy místní Agendy 21.
 

http://www.veronica.cz/

ekomapa/

Ekomapa města Brna

 

www.cyklostrategie.cz  

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy

 

http://www.osel.cz/

OSEL (Objective Source E- Learning) je internetový časopis pro popularizaci vědy.

Jeho motto je: „Být či nebýt“ .

 

www.viscojis.cz

Webové stránky jsou zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami.

 

www.viscojis.cz/teens

informační podpora k novému výukovému programu - VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ

 

www.ecb.cz

stránky  občanského sdružení. Svět ekologicky šetrného a zdravého životního stylu.

 

http://arnika.org/

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Svoji činnost opírá o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.

 

http://www.zdravapo

travina.cz/

Portál o zdravé výživě, zdravém životním stylu a novém logu "Zdravá potravina.cz".

 

http://www.prah-brno.cz

Občanské sdružení Práh nabízí lidem s psychotickým onemocněním z Brna a okolí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.

 

 

 

 

 

Nejbližší akce
15. 1. 2019
Předávání cen Kraje pro bezpečný internet

Jihomoravský kraj

15. ledna 2019 se v budově krajského úřadu předávají ceny vítězům soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet žákům a studentům jihomoravských škol, kteří úspěšně zvládli soutěžní kvíz. Projekt pod záštitou Asociace krajů ČR je zaměřený na zvýšení informovanosti o rizicích internetu a možnostech prevence.

14. 1. 2019

Jihomoravský kraj

18. ledna v budově krajského úřadu na Cejlu v Brně se koná tzv. zdravá a férová snídaně s regionálními produkty a informacemi o kampani KrajBezPlastu zaměřené na omezení spotřeby plastových výrobků na jedno použití

Strachotín

Obec Strachotín zve na Krojový ples, který se koná v sále obecního úřadu v sobotu 9. února od 19 hodin.

26. 11. 2018
Vánoční jarmark na krajském úřadě

Jihomoravský kraj

Vánoční jarmark na KrÚ JMK s prodejem výrobků příspěvkových organizací, dalších partnerů a charitativním stánkem s výrobky zaměstnanců se koná dne 27.11.2018 na Žerotínově náměstí 3 a dne 29.11.2018 v budově Cejl 73 v Brně.

17. 11. 2018
Mikulášská nadílka

Strachotín

Mikulášská nadílka pro hodné děti se koná 5.12.2018 od 17 hodin v sále obecního úřadu obce Strachotín

Vánoční dílničky

Strachotín

Vánoční dílničky se konají v sobotu 1.12.2018 v přísálí obecního úřadu obce Strachotín od 14 hodin.

Rozsvěcení vánočního stromu

Strachotín

Rozsvěcení vánočního stromu v obci Strachotín se koná 2.12.2018 v parčíku u obecního úřadu v 16.30 hodin.

12. 11. 2018

Jihomoravský kraj

Antibiotika nejsou bonbóny! Více informací v sekci "Aktuality"

9. 11. 2018
Bezplatné odběry krve v Nemocnici Břeclav

Jihomoravský kraj

Odběry proběhnou v rámci Světového dne boje proti AIDS dne 29.11.2018 od 14 do 17 hod. v infekční ambulanci, pavilon A, 4. patro.

7. 11. 2018
tisková zpráva ke Světovému dni diabetu 2018

Brno

Z orloje v Brně na náměstí Svobody budou od 7. do 11. listopadu 2018 vždy v 11 hodin vypadat speciální kuličky s modrým kruhem, symbolem boje proti diabetu a motivem Světového dne diabetu. více

Co to v praxi znamená?

27. 2. 2012

Co to v praxi znamená být "Zdravou municipalitou"?

 

Zjednodušeně se jedná o zajištění podmínek pro kvalitní život v konkrétní obci/městě/regionu v dlouhodobé perspektivě, které je zastřešeno, podpořeno a optimálně i koordinováno místní správou.

 

Municipality prokazují svou "zdravost" následujícími aktivitami:

 • podporují kvalitu života a zdraví obyvatel, tj. zabývají se všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a spokojenost obyvatel,
 • strategicky řídí rozvoj města v souladu s principy udržitelného rozvoje,
 • zapojují veřejnost do plánování, rozhodování,
 • udržují komunikaci a vytváří partnerství.

 

Co "Zdravá municipalita" tedy dělá?

 

Zdravá municipalita: 

 • realizuje projekty/akce pro podporu zdraví a ochrany životního prostředí
  • projekty pro obnovu města, ochranu ŽP, pořádání nejrůznějších komunitních kampaní (mezi nejznámější patří: Den Země, Den bez tabáku, Dny bez úrazů, Ben bez aut, Dny zdraví, ale např. také: Den seniorů, Česko proti chudobě apod.)
 • dbá o to, aby rozvoj dané municipality byl v intencích udržitelného rozvoje - tj. uspokojení současných potřeb lidí se neděje na úkor budoucí generace, snahou je propojit do všech rozhodnutí a činností 3 aspekty: ekonomické hledisko, sociální hledisko a hledisko environmentální,
 • naslouchá, poznává a řídí se názory, potřeby a přání svých obyvatel a dalších zainteresovaných stran (neziskové organizace, podnikatelé apod.)
  • veřejná projednávání, společná setkávání, kulaté stoly, průzkumy, ankety, zapojování těchto subjektů do realizovaných projektů a akcí 
 • komunitně plánuje a řídí
  • na základě diskuzí s veřejností, získávání zpětné vazby a znalosti jejich názorů, vytváří strategické dokumenty, které zohledňují názory veřejnosti (strategické dokumenty v oblasti sociální, zdravotní apod.), 
 • utužuje patriotismus svých občanů, aby svou komunitu a krajinu, ve které žijí, považovali za svůj domov a také v tomto smyslu o ni pečovali
  • pořádání společenských akcí, obnova tradic, podpora zájmových činností obyvatel,
 • zkvalitňuje činnost úřadu 
  • zavádí metody kvality pro efektivní činnost úřadu jak dovnitř, tak na venek

Že už tyto činnosti děláte? Pokud ano, máte nakročeno být Zdravou municipalitou, nutnou podmínkou však je, aby všechny tyto činnosti probíhaly SYSTEMATICKY, PROMYŠLENĚ, DLOUHODOBĚ.

 

Co lze realizovat? (příklady činností)

 • udržitelná turistika,
 • územní plánování založené na integrovaném přístupu a vhodná výstavba respektující základní principy ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a potřeb a přání obyvatel,
 • péče o krajinu,
 • péče o starší občany,
 • programy pro školy zaměřené na oblast ochrany přírody, udržitelného rozvoje, zdraví, zdravý životní styl apod.,
 • projekty, které se zabývají konkrétní problematikou např. dopravou,
 • kulturní a společenské akce (plesy, jarmarky, poutě, slavnosti),
 • ekologická výchova,
 • nákupy respektující udržitelnost spotřeby,
 • podpora vhodného podnikání,
 • obnova památek,
 • oživování a zachovávání tradičních zvyklostí a řemesel,
 • a řada dalších.

Zpět