Zajímavé odkazy

http://mene-solit.cz

Přidejte se… Výzva Hlavního hygienika ČR

 

https://www.surveymonkey.

com/r/trti1v

Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. Ve výše uvedeném odkazu naleznete dotazník. Dotazník je anonymní a zabere cca 10 minut Vašeho času.

 

http://www.ictus.cz/

Snažíme se a daří se nám dostat lidi po - mozkové mrtvici do plnohodnotného života. Neslibujeme, že do normálního. Ale naučíme lidi znovu chodit ven, mezi ostatní. Nechceme, aby postižení zůstávali doma a styděli se vyjít. To je náš cíl. Aby po příhodě zkusili mít záliby jako před příhodou.

 

http://www.fnbrno.cz/

nemocnice-bohunice/

klinika-nemoci-plicnich-a-tbc/

fn-brno-pro-skoly/t4788  

Preventivní Program Pro Školy - prevence vzniku závislosti na tabáku u dětí základních škol.

 

http://seniorcentrumblansko.

webnode.cz/poradna-pro-pecujici/

Poradna pro domácí pečující o osoby s Alzheimerovou chorobou v Blansku

 

https://www.dobryandel.cz/

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

 

http://www.linka-pomoci.cz/


Pomoc v Bílém kruhu bezpečí poskytují odborně způsobilí poradci, konkrétně právníci, psychologové, sociální pracovníci, lékaři. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty, kteří svůj volný čas a znalosti věnují pomoci obětem v občanském sdružení.

 

http://www.maminycup.cz

TRADIČNÍ CELOREPUBLIKOVÝ FESTIVAL ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU MAMINEK V KAŽDÉM STAVU I VĚKU !

Maminy Cup je jedinečná akce pro ženy a maminky z celé ČR.
 

 

http://www.sympathea.cz/

SYMPATHEA, o.p.s. propojuje v rámci svých aktivit různé oblasti psychiatrické péče - příbuzné, odborníky, pacienty, média, státní správu, odbornou i laickou veřejnost. Ve spojení těchto skupin hledá řešení, jak zlepšit situaci duševně nemocných a jejich příbuzných v České republice.

 

https://www.startovac.cz/

projekty/the-tap-tap-moje-volba 

Animovaný pirátský klip k písničce Moje Volba od kapely studentů s hendikepem - The Tap Tap. Kreslené postavy pirátů se jmenují Chromáci. 

 

http://www.kolaproafriku.cz/

Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v Ostravě. Inspirací se staly charitativní organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity, stejně tak také osobní zkušenosti zakladatelů českého projektu. Jejím posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského statutu lidí v Africe.

 

 

http://www.vokolopriglu.cz/
Triexpert Vokolo príglu 2013, běžecký závod
 

Vyznavači a fanoušci nejstaršího sportovního odvětví zdolejte trať kolem Brněnské přehrady, přijměte tu výzvu prolétnout po březích „Brněnského móře“ trať atraktivního běžeckého závodu pro širokou veřejnost.

 

 

 

http://www.sonnentor.cz

SONNENTOR s.r.o. je česká firma se zahraniční majetkovou účastí, která se zabývá převážně výrobou bio-čajů a bio-koření z toho nejlepšího, co v přírodě najdete.

 

Science World

Novinky ze světa vědy a techniky: technologie, neživá příroda, člověk, biologie.

 

Otevřená zahrada

Unikátní Otevřená zahrada: hra, inspirace, poznání
Hravá zahrada čtyř živlů, semináře, výukové program pro školou povinné...
 

 

www.lipka.cz
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, poskytuje vzdělávací aktivity pro školy, kroužky, akce pro veřejnost, řemeslné kurzy, vzdělávací semináře a další.

 

www.skolaprozivot.cz/
Program pro školy postavený na myšlence místně zakotveného učení a posílení komunitní role školy v obci. Rozvíjí principy místní Agendy 21.
 

http://www.veronica.cz/

ekomapa/

Ekomapa města Brna

 

www.cyklostrategie.cz  

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy

 

http://www.osel.cz/

OSEL (Objective Source E- Learning) je internetový časopis pro popularizaci vědy.

Jeho motto je: „Být či nebýt“ .

 

www.viscojis.cz

Webové stránky jsou zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami.

 

www.viscojis.cz/teens

informační podpora k novému výukovému programu - VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ

 

www.ecb.cz

stránky  občanského sdružení. Svět ekologicky šetrného a zdravého životního stylu.

 

http://arnika.org/

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Svoji činnost opírá o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.

 

http://www.zdravapo

travina.cz/

Portál o zdravé výživě, zdravém životním stylu a novém logu "Zdravá potravina.cz".

 

http://www.prah-brno.cz

Občanské sdružení Práh nabízí lidem s psychotickým onemocněním z Brna a okolí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.

 

 

 

 

 

Nejbližší akce
10. 5. 2018
Férová snídaně 2018

Brno

V rámci projektu Brno – Zdravé město Brno se uskuteční v sobotu 12.5.2018 Férová snídaně v parku pod Špilberkem. Přineste si fairtradové a lokální dobroty, pozvěte své známé a přijďte s námi posnídat. více

27. 4. 2018
Brněnské dny bez úrazů 2018

Brno

V rámci projektu Brno – Zdravé město se ve dnech 27. 5. – 16. 6. 2018 uskuteční Brněnské dny bez úrazů. Program kampaň nabízí pestrou škálu akcí z oblasti prevence úrazů a poskytování první pomoci. více

5. 4. 2018
Brněnské dny pro Zemi

Brno

V rámci projektu Brno – Zdravé město se uskuteční v období od 20. 4. do 29. 4. 2018 celoměstská kampaň Brněnské dny pro Zemi, která je zaměřena na propagaci ekologicky šetrného životního stylu. více

19. 3. 2018
Běh pro hospic

Brno

V rámci projektu Brno – Zdravé město se 24. března 2018 uskuteční charitativní běh pro Hospic sv. Alžběty. Více informací o akci naleznete v pozvánce a tiskové zprávě. více

10. 11. 2017
Jídlo nás spojuje: od Ugandy po Kostariku

Brno

Jak se žije na banánových plantážích? A jak je možné, že banán z druhé strany světa stojí méně než české jablko? Jak našly štěstí africké ženy navzdory životu v nehostinných oblastech? Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění do Knihovny Jiřího Mahena na Kobližnou ulici dne 14. 11. 2017 v 17 hodin. více

6. 10. 2017
Říjen v růžové

Brno

Organizace Mamma HELP ve spolupráci s Kanceláří Brno – Zdravé město pořádá v rámci projektu Brno – Zdravé město od 1. do 31. října 2017 kampaň Říjen v růžové, jejímž cílem je podpora žen s nádorovým onemocněním prsu a šíření osvěty o významu preventivních vyšetření. více

13. 9. 2017
Brněnské dny pro zdraví 2017

Brno

Ve dnech od 22. 9. do 1. 10. 2017 se uskuteční Brněnské dny pro zdraví – kampaň na podporu zdravého životního stylu všech věkových skupin s nabídkou 100 akcí z oblasti zdravé výživy, pohybu a sportu, aktivního stárnutí, zdravotního poradenství a duševního zdraví. více

15. 8. 2017
Evropský týden mobility v Brně

Brno

Kampaň na podporu ekologicky šetrných způsobů dopravy se uskuteční od 16. do 22. září 2017. Podrobný program na níže uvedeném odkaze. více

1. 6. 2017
Fairtradová a zdravá moravská snídaně

Jihomoravský kraj

5.6.2017 proběhne Fairtradová a zdravá moravská snídaně na krajském úřadě pro zaměstnance úřadu více

5. 5. 2017
Férová snídaně

Brno

V sobotu 13. května 2017 od 10 hod. v Björnsonově sadu a parku Špilberk se uskuteční piknikový happening Férová snídaně NaZemi. Stačí si s sebou přinést pokrm či nápoj z lokálních nebo fairtradových surovin a podpořit tak nejen místní pěstitele. více

Aktivity projektu v roce 2015

24. 9. 2015

Projekt Zdravý kraj a jeho aktivity v roce 2015
 

 

Dotační program


V letošním roce byl vyhlášem dotační program v rámci Projektu Zdravý kraj, Zdravé obce, města, mikroregiony JMK – ZOMM 2015. Bylo přijato celkem 20 žádostí od obcí, měst a mikroegionů zapojených do Projektu Zdravý kraj a na projekty bylo k dnešnímu dni vyplaceno 285 000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje.


Aleje života


Skoro tři desítky vysazených stromů – to je výsledek zahajovací konference k akci Aleje života, jejíž účastníci se sešli ve dnech 10. – 11. dubna v Obecním domě v Dolních Bojanovicích. S myšlenkou Alejí přišel zapsaný spolek Větvení. Cílem projektu je obnovit mnohdy postupně zanikající nebo někde už dokonce zaniklý vztah člověka ke krajině, která ho obklopuje. Principem je, že rodina zasadí s narozením dítěte ve své obci strom a bude se o něj starat.
Program zahajovací konference byl rozdělený do dvou částí přednáškové a samotného vysazování stromů. Před sázením stromů požehnal nově zakládané Aleji života P. Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. Rodiče v dolních Bojanovicích pak vysázeli 27 hrušní a dvě třešně do obecní „Aleje života“ u cyklostezky směrem na Hodonín. Výsadbu stromů organizovala obec ve spolupráci s Větvením a s Projektem Zdravý Jihomoravský kraj.
Další obcí, ve které ještě na jaře proběhlo sázení stromů, je obec Božice. Zde bylo vysázeno 32 stromů - 16 líp za děvčata a 16 dubů za chlapce.
Do akce se zapojilo (nebo zájem projevilo) 17 obcí z našeho kraje a další sázení je plánované na podzim letošního roku.
Nedílnou součástí akce bylo vydání brožruky „Aleje života“, kterou na základě podkladů dodaných zapsaným spolkem Větvení vydal Jihomoravský kraj. Brožurka je k dispozici všem zájemcům o výsadbu stromů.
O Projektu Zdravý kraj i aktivitách spolku Větvení se dozvíte na http://zdravykraj.kr-jihomoravsky.cz/ a http://www.vetveni.cz/

Den země na Kraví hoře
Již tradičně, ve spolupráci s Lipkou, se Projekt Zdravý kraj zapojil do kampaně Den Země, která proběhla 25. dubna 2015 na Kraví hoře v Brně. Zapojení probíhalo formou propagace Projektu Zdravý kraj a ukázkou tradičního způsobu výroby - stloukání másla.


Avon – běh proti rakovině prsu


V letošním roce, již po druhé, se zaměstnanci zařazení do KrÚ JMK zúčastnili charitativní akce „Avon – běh proti rakovině prsu“. Akce proběhla 16. května 2015 na brněnské Riviéře. Z řad našich zaměstnanců běželo 35 účastníků tratě o délce 5 a 10 kilometrů.
Soutěž Do práce na kole
Soutěž probíhala v měsíci květnu po celé rebulice, zapojili se do ní opět i zaměstnanci zařazení do KrÚ JMK. V letošním roce byly vytvořeny dva týmy IMIP a POSILOVANÍMSVALŮKEZVYŠOVÁNÍABSORPČNÍKAPACITY KRAJE.


Šikana na pracovišti


Dokážeme reagovat na podněty v dotazníkovém šetření. Jedním z nich bylo i řešení problematiky šikany na pracovišti. Ve spolupráci s oddělením personálních věcí a vzdělávání a Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje byla vytvořena a vytištěna brožurka „Šikana na pracovišti“. Brožurka je určená nejen zaměstnancům krajského úřadu, ale i široké veřejnosti.

Brožurka "Šikana na pracovišti"


 

 

 

 

Protidrogová prevence


Jednou ze součástí připravované Koncepce Projektu Zdravý kraj je i protidrogová problematika. Navázali jsme proto spolupráci s organizacemi, které mají na toto téma projekty, které lze buď aplikovat v Jihomoravském kraji, nebo je do celého kraje rozšířit.
Jedním z nich je projekt Národní protidrogové centrály:


Správným směrem
Hlavním smyslem projektu „Správným směrem“ je zapojení všech složek, zabývajících se protidrogovou prevencí v daném regionu a vytvoření co nejúčinnějšího souboru opatření, vycházejících z konkrétních problémů s návykovými látkami. V rámci projektu probíhá celá řada odborných seminářů, workshopů a přednášek jak pro veřejnost, tak i pro studenty středních škol a doprovodných akcí. Součástí projektu je vyhlášení soutěže o nejlepší protidrogový plakát. Soutěž je určena žákům základních škol a studentům ve věku 15 až 19 let, kteří mají možnost touto cestou vyjádřit svůj životní postoj k problematice nelegálních drog.
Projekt v Jihomoravském kraji bude zahájen na jaře 2016 výstavou tvořenou pracemi, které vznikly v již proběhlých soutěžích. Výstava bude umístěna pravděpodobně ve VIDA science centru a Mahenově knihovně v Brně. Její ukončení předpokládáme v prosinci 2016.
Zahájení výstavy bude za účasti vedoucích pracovníků všech zapojených organizací a politických představitelů Jihomoravského kraje.
Součástí výstavy budou doprovodné akce k dané problematice.
Závěr výstavy bude spojen se slavnostním vyhlášením výsledků soutěže, kde budou vybrány nejlepší práce a oceněny hodnotnými cenami. Soutěžící, kteří se neumístí na prvních třech místech, budou ohodnoceni drobnostmi. Slavnostní akce bude doprovázena výstavou nových prací a kulturním programem.
Dalším je:


Proč říct NE cigaretám
Hlavní cílem projektu je prevence vzniku a rozvoje závislosti na tabáku u dětí a mladistvých. Autoři projektu předpokládají, že nejúčinnější prevence vzniku závislosti na tabáku je zvýšení informovanosti o této problematice. Odborní pracovníci, se zkušenostmi s léčbou této závislosti, poskytnou žákům základních a středních škol potřebné informace, vztahující se ke škodlivosti užívání tabákových výrobků. Na praktických příkladech rovněž vysvětlí dopad této závislosti na zdraví a život člověka.
Restrikční opatření ze strany státu, které mají za cíl omezit dostupnost prodeje a užívání tabákových výrobků, jsou zcela nedostačující. Podle výsledků mezinárodní studie Světové zdravotnické organizace a Centra pro kontrolu nemocí v USA, realizované v roce 2011 rovněž v ČR, uvádělo aktuální užívání některé z forem tabáku 36,5 % dětí (30,6 % kouření cigaret) ve věku 13 až 15 let.
Projekt prevence vzniku a rozvoje závislosti na tabáku byl odstartován ve školním roce 2014/2015 na základních školách v Brně pod záštitou Magistrátu města Brna a Fakultní nemocnice Brno - Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy. Účastnilo se ho 20 základních škol s velice pozitivními ohlasy a zájmem o další pokračování.
Jedná se o interaktivní přednášky, součástí kterých jsou edukativní obrázky, videa a praktické ukázky některých nástrojů z klinické praxe. Přednáška trvá jednu vyučovací hodinu (45 min) a je určena pro jednu školní třídu, což představuje přibližně 20 - 25 žáků. Přednášky jsou hrazeny Jihomoravským krajem z Projektu Zdravý kraj a Magistrátem města Brna.
V rámci Projektu Zdravý kraj byl vytvořen web: www.necigaretam.cz, který je spravován koordinátorkou PZK.


Onkologická prevence


Protože nám záleží na zdraví občanů Jihomoravského kraje, uspořádali jsme semináře pojednávající o onkologické prevenci. Formou přednášky si převážně senioři měli možnost rozšířit základní informace o prevenci onkologických onemocnění. Odborně byl seminář zajišťován MUDr. Pavlem Krupou radiačním onkologem MOÚ v Brně. Tuto aktivitu vždy předcházela naše prezentace na vybraných náměstí s možností zábavného vyžití a seznámení se s formami prevence proti onkologickým onemocněním. Akce proběhly v Hodoníně, Kyjově a ve Strážnici. V příštím roce plánujeme pokračovat v dalších městech Jihomoravského kraje.


Den krve


Opět jsme se připojili k Mezinárodnímu dni darování krve. V současné době se zaměřujeme na získávání prvodárců. Ze všech letošních dárců jich bylo 12.


Víčka pro Viktorka


Jihomoravský kraj se významnou měrou podílí na podpoře dětí v těžkých životních situacích. Jednou z takových aktivit je sběr víček pro Viktorka na léčbu dětské mozkové obrny. Na sběru se spolu s Jihomoravským krajem podílejí Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje a Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje. Od března jsme nasbírali přes 200 kg víček.


Země živitelka


V letošním roce jsme již po třetí prezentovali Jihomoravský kraj a Zdravý kraj v Českých Budějovicích na výstavě Země živitelka. Prezentace probíhala formou propagace našich regionálních producentů potravin a celá akce byla zpestřována, jako již tradičně, stloukáním másla. 
 

Výstava 20.9. – 4.11.2015

 

Vernisáž – Moderní škola s tradicí – Chceš, můžeš, dokážeš – 60 let učíme jak na to. Pokračujeme v zavedené tradici propagace středního řemeslného školství v Jihomoravském kraji. Tentokrát u nás ve foyeru u odboru zdravotnictví vystavovali své práce žáci Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené v Brně.
 

 

Kurzy první pomoci leden – červen 2015

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje podporuje vzdělávání svých zaměstnanců v oblasti poskytování první pomoci. V rámci Projektu Zdravý kraj probíhá druhý ročník vzdělávání zaměstnanců, kteří mají možnost osvojit si dovednosti, díky kterým mohou v pravou chvíli zachránit život.
Kurzy probíhají každoročně ve spolupráci s profesionály ze Zdravotnické záchranné služby JMK a věnují se následujícím tématům:


• Kurz základní resuscitace – jak správně postupovat v případě náhle vzniklé zástavy oběhu?
• Kurz první pomoci – seznámení s nejdůležitějšími akutními stavy. Jak pomoci při infarktu, těžkém úrazu,

  zástavě srdce? Jak zastavit krvácení?
• Kurz první pomoci u dětí – jak poskytovat první pomoc při úrazech dětí?
• Kurz první pomoci u dopravních nehod – jak postupovat při poskytování první pomoci při autonehodě (jak zastavit krvácení, zda sundávat helmu, koho vyprostit z vozidla apod.)?


Součástí každého kurzu je praktický nácvik resuscitace a základních dovedností na cvičném modelu. O kurzy je mezi zaměstnanci velký zájem. V roce 2015 bylo proškoleno 120 zaměstnanců.

 

Konference „Začleňování osob s duševním onemocněním schizofrenií do společenského a pracovního života“
15. 9. 2015

 

Mediální destigmatizace a pozitivní přístup k osobám s duševním onemocněním byly hlavními cíli konference na téma „Začleňování osob s duševním onemocněním schizofrenií do společenského a pracovního života“. Poprvé se uskutečnila 15. září 2015 v Administrativním a školicím centru Jihomoravského kraje pod záštitou radního Jihomoravského kraje Ing. Antonína Tesaříka a přednosty Psychiatrické kliniky LF MU a FN Brno prof. MUDr. Tomáše Kašpárka, Ph.D.


Akce probíhala v rámci projektu Zdravý kraj ve spolupráci s Komorou sociálních podniků, PSYCHIART-INSTITUT PSYCHOSOCIÁLNÍ PÉČE o.p.s., Úřadem práce České republiky - krajská pobočka v Brně, SDRUŽENÍM PRÁH – poskytovatelem sociálních služeb a zaměstnavatelem osob s duševním onemocněním.

Účastníci se kromě jiného věnovali možnostem zapojení lidí s duševním onemocněním do pracovního procesu – prostřednictvím podpory (zakázek) veřejné správy. Součástí bylo i vydání brožury k této problematice určené pro odbornou i laickou veřejnost. Publikace bude distribuována do všech obcí Jihomoravského kraje a spuštění webových stránek: schizofrenici.cz


Konference byla rozdělena na dvě části: dopoledne se v plénu uskutečnily odborné přednášky, odpoledne probíhala v pracovních skupinách moderovaná diskuse na téma začleňování.

Přednášejícími byli:


prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.,
MUDr. Vítězslav Pálenský, Ph.D.,
Ing. Eva Juhová & PaedDr. Blanka Veškrnová
Ing. Josef Bürger
Ing. Milan Venclík, MBA
Ing. Marek Juha

Ing. Václav Rolenec
Mgr. Marie Mlátilíková Krištofová
 

 

Konference „PÉČE O PACIENTY S ALZHEIMEROVÝM ONEMOCNĚNÍM“
19.10.2015

 

Pro organizace zabývající se pacienty s Alzheimerovým onemocněním jsme ve spolupráci s Domovem pro seniory Strážnice, příspěvkovou organizací, uspořádali konferenci zaměřenou na celkovou, systémovou péči o pacienty. V programu konference zaznělo mnoho zajímavých a pro odborníky zajímavých témat.

Přednášejícími byli:


Miroslava Chromá
MUDr. Josef Drbal
PaeDr. Vilém Buriánek
PhDr. Marie Hermanová
JUDr. Ivana Kyjovská
Mgr. Miroslava Kouřilová
Mgr. Milena Rémanová
MUDr. Hana Matějovská Kubešová
 

Den země na Kraví hoře 25. 4. 2015 

 

Již tradičně, ve spolupráci s Lipkou, se Projekt Zdravý kraj zapojil do kampaně Den Země, která proběhla 25. dubna 2015 na Kraví hoře v Brně. Zapojení probíhalo formou propagace Projektu Zdravý kraj a ukázkou tradičního způsobu výroby - stloukání másla.

Den Země – Ukliďme Česko březen - duben 2015

 

Úklidová kampaň vychází z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!". Tento typ úklidových akcí se úspěšně osvědčil ve více jak 100 zemích s účastí více jak 9 milionů dobrovolníků.
Cílem akce je nejen uklidit naše okolí, ale i ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a také mediálně zviditelnit dlouhodobě neřešenou problematiku černých skládek.
Zaměstnanci zařazení do KrÚ Zdravého JMK se moli zapojit do akce formou monitorování skládek.
 

 

Soutěž Do práce na kole květen 2015

 

Soutěž probíhala v měsíci květnu po celé rebulice, zapojili se do ní opět i zaměstnanci zařazení do KrÚ JMK. V letošním roce byly vytvořeny dva týmy IMIP a POSILOVANÍMSVALŮKEZVYŠOVÁNÍABSORPČNÍKAPACITY KRAJE. 

 

Dny duševního zdraví

 

Již po osmé byl v prostorách krajského úřadu realizován seminář pro odbornou veřejnost na téma : „ZMĚNA PŘÍSTUPU K LIDEM S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM“. Seminář realizovalo občanské sdružení Práh ve spolupráci s koordinátorkou Projektu Zdravý kraj.

Přednášející byli odborníci na danou problematiku a jejich přednášky se setkali s velkým ohlasem návštěvníků semináře.