Zajímavé odkazy

http://mene-solit.cz

Přidejte se… Výzva Hlavního hygienika ČR

 

https://www.surveymonkey.

com/r/trti1v

Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. Ve výše uvedeném odkazu naleznete dotazník. Dotazník je anonymní a zabere cca 10 minut Vašeho času.

 

http://www.ictus.cz/

Snažíme se a daří se nám dostat lidi po - mozkové mrtvici do plnohodnotného života. Neslibujeme, že do normálního. Ale naučíme lidi znovu chodit ven, mezi ostatní. Nechceme, aby postižení zůstávali doma a styděli se vyjít. To je náš cíl. Aby po příhodě zkusili mít záliby jako před příhodou.

 

http://www.fnbrno.cz/

nemocnice-bohunice/

klinika-nemoci-plicnich-a-tbc/

fn-brno-pro-skoly/t4788  

Preventivní Program Pro Školy - prevence vzniku závislosti na tabáku u dětí základních škol.

 

http://seniorcentrumblansko.

webnode.cz/poradna-pro-pecujici/

Poradna pro domácí pečující o osoby s Alzheimerovou chorobou v Blansku

 

https://www.dobryandel.cz/

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

 

http://www.linka-pomoci.cz/


Pomoc v Bílém kruhu bezpečí poskytují odborně způsobilí poradci, konkrétně právníci, psychologové, sociální pracovníci, lékaři. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty, kteří svůj volný čas a znalosti věnují pomoci obětem v občanském sdružení.

 

http://www.maminycup.cz

TRADIČNÍ CELOREPUBLIKOVÝ FESTIVAL ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU MAMINEK V KAŽDÉM STAVU I VĚKU !

Maminy Cup je jedinečná akce pro ženy a maminky z celé ČR.
 

 

http://www.sympathea.cz/

SYMPATHEA, o.p.s. propojuje v rámci svých aktivit různé oblasti psychiatrické péče - příbuzné, odborníky, pacienty, média, státní správu, odbornou i laickou veřejnost. Ve spojení těchto skupin hledá řešení, jak zlepšit situaci duševně nemocných a jejich příbuzných v České republice.

 

https://www.startovac.cz/

projekty/the-tap-tap-moje-volba 

Animovaný pirátský klip k písničce Moje Volba od kapely studentů s hendikepem - The Tap Tap. Kreslené postavy pirátů se jmenují Chromáci. 

 

http://www.kolaproafriku.cz/

Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v Ostravě. Inspirací se staly charitativní organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity, stejně tak také osobní zkušenosti zakladatelů českého projektu. Jejím posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského statutu lidí v Africe.

 

 

http://www.vokolopriglu.cz/
Triexpert Vokolo príglu 2013, běžecký závod
 

Vyznavači a fanoušci nejstaršího sportovního odvětví zdolejte trať kolem Brněnské přehrady, přijměte tu výzvu prolétnout po březích „Brněnského móře“ trať atraktivního běžeckého závodu pro širokou veřejnost.

 

 

 

http://www.sonnentor.cz

SONNENTOR s.r.o. je česká firma se zahraniční majetkovou účastí, která se zabývá převážně výrobou bio-čajů a bio-koření z toho nejlepšího, co v přírodě najdete.

 

Science World

Novinky ze světa vědy a techniky: technologie, neživá příroda, člověk, biologie.

 

Otevřená zahrada

Unikátní Otevřená zahrada: hra, inspirace, poznání
Hravá zahrada čtyř živlů, semináře, výukové program pro školou povinné...
 

 

www.lipka.cz
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, poskytuje vzdělávací aktivity pro školy, kroužky, akce pro veřejnost, řemeslné kurzy, vzdělávací semináře a další.

 

www.skolaprozivot.cz/
Program pro školy postavený na myšlence místně zakotveného učení a posílení komunitní role školy v obci. Rozvíjí principy místní Agendy 21.
 

http://www.veronica.cz/

ekomapa/

Ekomapa města Brna

 

www.cyklostrategie.cz  

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy

 

http://www.osel.cz/

OSEL (Objective Source E- Learning) je internetový časopis pro popularizaci vědy.

Jeho motto je: „Být či nebýt“ .

 

www.viscojis.cz

Webové stránky jsou zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami.

 

www.viscojis.cz/teens

informační podpora k novému výukovému programu - VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ

 

www.ecb.cz

stránky  občanského sdružení. Svět ekologicky šetrného a zdravého životního stylu.

 

http://arnika.org/

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Svoji činnost opírá o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.

 

http://www.zdravapo

travina.cz/

Portál o zdravé výživě, zdravém životním stylu a novém logu "Zdravá potravina.cz".

 

http://www.prah-brno.cz

Občanské sdružení Práh nabízí lidem s psychotickým onemocněním z Brna a okolí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.

 

 

 

 

 

Nejbližší akce
4. 5. 2016
EVROPSKÝ DEN MELANOMU

Břeclav

více

18. 4. 2016
Fairová snídaně

Brno

14. 5. 2016 se uskuteční Fairová snídaně – připravte si pokrmy z fairových a lokálních surovin a přijďte společně posnídat. více

Brněnské dny bez úrazů

Brno

Ve dnech 18. 5. – 5. 6. 2016 se uskuteční Brněnské dny bez úrazů – kampaň pro širokou veřejnost zaměřená na prevenci úrazů a zásady poskytování první pomoci. Letošní téma je věnováno zejména prevenci tonutí a bezpečnosti v dopravě pomocí reflexních prvků. Všechny akce zdarma. více

Zvířátka také nekouří

Brno

Dne 21. 5. 2016 se u příležitosti Světového dne bez tabáku uskuteční akce Zvířátka také nekouří v ZOO Brno. Připraveny jsou zdravotní vyšetření, poradna odvykání kouření, ochutnávka zdravé výživy, program pro děti. Výměnou za starý elektrospotřebič vstupenka pro děti do 15 let zdarma. více

Zdravé plíce

Brno

Ve dnech 24.– 25. 5. 2016 se uskuteční akce Zdravé plíce. Prohlídka unikátního čtyřmetrového modelu plic, zdravotní vyšetření, konzultace s odborníky ohledně odvykání kouření a onemocnění plic. více

Den Země

Boskovice

více

9. 3. 2016
Pozvánka na konferenci

Jihomoravský kraj

více

4. 3. 2016
Pozvánka na vernisáže

Jihomoravský kraj

více

8. 2. 2016
Workshop Strategické plánování veřejné kampaně

Jihomoravský kraj

Workshop Strategické plánování veřejné kampaně pro koordinátory Zdravých obcí a MA 21, se v budově Krajského úřadu, Žerotínovo nám 3., v místnosti 240.

3. 12. 2015
Pozvánka na 14. předvánoční setkání

Nová Lhota

více

Co je "Projekt Zdravý kraj"?

27. 2. 2012

"Projekt Zdravý kraj" patří do mezinárodního "Projektu Zdravá municipalita", který v roce 1988 iniciovala OSN ve spolupráci s WHO. "Zdravé" mohou být všechny druhy územně samosprávných celků, v ČR kterákoli obec, kterékoli město, mikroregion či kraj.

více »

Projekt v ČR

27. 2. 2012

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice. Od roku 1994 se systematickou podporou praktického uplatňování hodnot udriželného rozvoje, zdraví a kvality života v podmínkách měst, obcí a regionů ČR zabývá Národní síť Zdravých měst ČR.

více »

Co to v praxi znamená?

27. 2. 2012

Zjednodušeně se jedná o zajištění podmínek pro kvalitní život v konkrétní obci/městě/regionu v dlouhodobé perspektivě, které je zastřešeno, podpořeno a nejlépe i koordinováno místní správou. Zdravá municipalita např. komunitně plánuje, udržuje patriotismus, naslouchá, poznává a řídí se názory a potřebami svých obyvatel a dalších zainteresovaných stran (neziskové organizace, podnikatelé apod.).

více »

Místní Agenda 21

28. 2. 2012

Představuje proces propojení sociální a ekonomické oblasti s životním prostředím, který není dán zákonem, či vládním nařízením, závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších zainteresovaných stran (neziskových organizací, zdravotnických institucí, školských zařízení, organizované i neorganizované veřejnosti, podnikatelé aj.).

více »

Zdraví 21

28. 2. 2012

Evropská strategie Světové zdravotnické organizace (WHO) do roku 2015, osnova programu WHO "Zdraví pro všechny v 21. století", která formuluje základní politické principy péče o zdraví v jeho nejširších společenských souvislostech.

více »