Zajímavé odkazy

http://mene-solit.cz

Přidejte se… Výzva Hlavního hygienika ČR

 

https://www.surveymonkey.

com/r/trti1v

Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. Ve výše uvedeném odkazu naleznete dotazník. Dotazník je anonymní a zabere cca 10 minut Vašeho času.

 

http://www.ictus.cz/

Snažíme se a daří se nám dostat lidi po - mozkové mrtvici do plnohodnotného života. Neslibujeme, že do normálního. Ale naučíme lidi znovu chodit ven, mezi ostatní. Nechceme, aby postižení zůstávali doma a styděli se vyjít. To je náš cíl. Aby po příhodě zkusili mít záliby jako před příhodou.

 

http://www.fnbrno.cz/

nemocnice-bohunice/

klinika-nemoci-plicnich-a-tbc/

fn-brno-pro-skoly/t4788  

Preventivní Program Pro Školy - prevence vzniku závislosti na tabáku u dětí základních škol.

 

http://seniorcentrumblansko.

webnode.cz/poradna-pro-pecujici/

Poradna pro domácí pečující o osoby s Alzheimerovou chorobou v Blansku

 

https://www.dobryandel.cz/

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

 

http://www.linka-pomoci.cz/


Pomoc v Bílém kruhu bezpečí poskytují odborně způsobilí poradci, konkrétně právníci, psychologové, sociální pracovníci, lékaři. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty, kteří svůj volný čas a znalosti věnují pomoci obětem v občanském sdružení.

 

http://www.maminycup.cz

TRADIČNÍ CELOREPUBLIKOVÝ FESTIVAL ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU MAMINEK V KAŽDÉM STAVU I VĚKU !

Maminy Cup je jedinečná akce pro ženy a maminky z celé ČR.
 

 

http://www.sympathea.cz/

SYMPATHEA, o.p.s. propojuje v rámci svých aktivit různé oblasti psychiatrické péče - příbuzné, odborníky, pacienty, média, státní správu, odbornou i laickou veřejnost. Ve spojení těchto skupin hledá řešení, jak zlepšit situaci duševně nemocných a jejich příbuzných v České republice.

 

https://www.startovac.cz/

projekty/the-tap-tap-moje-volba 

Animovaný pirátský klip k písničce Moje Volba od kapely studentů s hendikepem - The Tap Tap. Kreslené postavy pirátů se jmenují Chromáci. 

 

http://www.kolaproafriku.cz/

Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v Ostravě. Inspirací se staly charitativní organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity, stejně tak také osobní zkušenosti zakladatelů českého projektu. Jejím posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského statutu lidí v Africe.

 

 

http://www.vokolopriglu.cz/
Triexpert Vokolo príglu 2013, běžecký závod
 

Vyznavači a fanoušci nejstaršího sportovního odvětví zdolejte trať kolem Brněnské přehrady, přijměte tu výzvu prolétnout po březích „Brněnského móře“ trať atraktivního běžeckého závodu pro širokou veřejnost.

 

 

 

http://www.sonnentor.cz

SONNENTOR s.r.o. je česká firma se zahraniční majetkovou účastí, která se zabývá převážně výrobou bio-čajů a bio-koření z toho nejlepšího, co v přírodě najdete.

 

Science World

Novinky ze světa vědy a techniky: technologie, neživá příroda, člověk, biologie.

 

Otevřená zahrada

Unikátní Otevřená zahrada: hra, inspirace, poznání
Hravá zahrada čtyř živlů, semináře, výukové program pro školou povinné...
 

 

www.lipka.cz
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, poskytuje vzdělávací aktivity pro školy, kroužky, akce pro veřejnost, řemeslné kurzy, vzdělávací semináře a další.

 

www.skolaprozivot.cz/
Program pro školy postavený na myšlence místně zakotveného učení a posílení komunitní role školy v obci. Rozvíjí principy místní Agendy 21.
 

http://www.veronica.cz/

ekomapa/

Ekomapa města Brna

 

www.cyklostrategie.cz  

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy

 

http://www.osel.cz/

OSEL (Objective Source E- Learning) je internetový časopis pro popularizaci vědy.

Jeho motto je: „Být či nebýt“ .

 

www.viscojis.cz

Webové stránky jsou zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami.

 

www.viscojis.cz/teens

informační podpora k novému výukovému programu - VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ

 

www.ecb.cz

stránky  občanského sdružení. Svět ekologicky šetrného a zdravého životního stylu.

 

http://arnika.org/

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Svoji činnost opírá o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.

 

http://www.zdravapo

travina.cz/

Portál o zdravé výživě, zdravém životním stylu a novém logu "Zdravá potravina.cz".

 

http://www.prah-brno.cz

Občanské sdružení Práh nabízí lidem s psychotickým onemocněním z Brna a okolí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.

 

 

 

 

 

Nejbližší akce
21. 11. 2016
Série osvětových akcí o pasivním kouření

Brno

V termínu od 14. listopadu do 9. prosince se ve vybraných obchodních centrech v Brně uskuteční série 20 osvětových akcí pro veřejnost. Na informačním stánku projektu Brno – Zdravé město bude zájemcům k dispozici specialista, který poskytne odborné informace o škodlivosti pasivního kouření a nabídne změření hodnoty oxidu uhelnatého v plicích a krevního tlaku. Akce však mohou využít i kuřáci, kterým bude nabídnuta odborná pomoc, konzultace problematiky závislosti na nikotinu a doporučeny poradny pro odvykání kouření. více

5. 9. 2016
Evropský týden mobility v Brně

Brno

V rámci projektu Brno – Zdravé město se v období od 16. do 22. září 2016 uskuteční Evropský týden mobility – mezinárodní kampaň na podporu ekologicky šetrných způsobů dopravy. Pro Brňany jsou připraveny akce z oblasti propagace veřejné dopravy, chůze či jízdy na kole včetně informování o významu používání reflexních prvků v dopravě. Všechny akce v rámci kampaně jsou zdarma. více

Brněnské dny pro zdraví

Brno

Kancelář Brno – Zdravé město Magistrátu města Brna pořádá ve dnech od 23. září do 2. října 2016 Brněnské dny pro zdraví – kampaň na podporu zdravého životního stylu. V rámci programu je pro brněnskou veřejnost připraveno celkem 100 akcí – pohybových aktivit, přednášek a seminářů z oblasti zdravé výživy, zdravotního poradenství, aktivního stárnutí a duševního zdraví včetně akcí pro rodiny s dětmi. více

Zásady poskytování první pomoci u dětí

Brno

Rodiče, prarodiče, přijďte se pod vedením záchranářů Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje seznámit a vyzkoušet si praktické postupy, co dělat při zástavě dechu, vdechnutí cizího tělesa či jak zastavit krvácení. Cyklus 15ti seminářů na téma „Zásady poskytování první pomoci u dětí“ se uskuteční v rámci projektu Brno – Zdravé město za finanční podpory Jihomoravského kraje v období od 23. září do 7. listopadu 2016 v brněnských mateřských centrech. Semináře jsou zdarma. více

30. 5. 2016
Pozvánka na kulatý stůl

Valchov

více

4. 5. 2016
EVROPSKÝ DEN MELANOMU

Břeclav

více

18. 4. 2016
Fairová snídaně

Brno

14. 5. 2016 se uskuteční Fairová snídaně – připravte si pokrmy z fairových a lokálních surovin a přijďte společně posnídat. více

Brněnské dny bez úrazů

Brno

Ve dnech 18. 5. – 5. 6. 2016 se uskuteční Brněnské dny bez úrazů – kampaň pro širokou veřejnost zaměřená na prevenci úrazů a zásady poskytování první pomoci. Letošní téma je věnováno zejména prevenci tonutí a bezpečnosti v dopravě pomocí reflexních prvků. Všechny akce zdarma. více

Zvířátka také nekouří

Brno

Dne 21. 5. 2016 se u příležitosti Světového dne bez tabáku uskuteční akce Zvířátka také nekouří v ZOO Brno. Připraveny jsou zdravotní vyšetření, poradna odvykání kouření, ochutnávka zdravé výživy, program pro děti. Výměnou za starý elektrospotřebič vstupenka pro děti do 15 let zdarma. více

Zdravé plíce

Brno

Ve dnech 24.– 25. 5. 2016 se uskuteční akce Zdravé plíce. Prohlídka unikátního čtyřmetrového modelu plic, zdravotní vyšetření, konzultace s odborníky ohledně odvykání kouření a onemocnění plic. více

Co je "Projekt Zdravý kraj"?

27. 2. 2012

"Projekt Zdravý kraj" patří do mezinárodního "Projektu Zdravá municipalita", který v roce 1988 iniciovala OSN ve spolupráci s WHO. "Zdravé" mohou být všechny druhy územně samosprávných celků, v ČR kterákoli obec, kterékoli město, mikroregion či kraj.

více »

Projekt v ČR

27. 2. 2012

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice. Od roku 1994 se systematickou podporou praktického uplatňování hodnot udriželného rozvoje, zdraví a kvality života v podmínkách měst, obcí a regionů ČR zabývá Národní síť Zdravých měst ČR.

více »

Co to v praxi znamená?

27. 2. 2012

Zjednodušeně se jedná o zajištění podmínek pro kvalitní život v konkrétní obci/městě/regionu v dlouhodobé perspektivě, které je zastřešeno, podpořeno a nejlépe i koordinováno místní správou. Zdravá municipalita např. komunitně plánuje, udržuje patriotismus, naslouchá, poznává a řídí se názory a potřebami svých obyvatel a dalších zainteresovaných stran (neziskové organizace, podnikatelé apod.).

více »

Místní Agenda 21

28. 2. 2012

Představuje proces propojení sociální a ekonomické oblasti s životním prostředím, který není dán zákonem, či vládním nařízením, závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších zainteresovaných stran (neziskových organizací, zdravotnických institucí, školských zařízení, organizované i neorganizované veřejnosti, podnikatelé aj.).

více »

Zdraví 21

28. 2. 2012

Evropská strategie Světové zdravotnické organizace (WHO) do roku 2015, osnova programu WHO "Zdraví pro všechny v 21. století", která formuluje základní politické principy péče o zdraví v jeho nejširších společenských souvislostech.

více »