Zajímavé odkazy

http://mene-solit.cz

Přidejte se… Výzva Hlavního hygienika ČR

 

https://www.surveymonkey.

com/r/trti1v

Mobbing jako rafinovaná forma agrese na pracovišti. Ve výše uvedeném odkazu naleznete dotazník. Dotazník je anonymní a zabere cca 10 minut Vašeho času.

 

http://www.ictus.cz/

Snažíme se a daří se nám dostat lidi po - mozkové mrtvici do plnohodnotného života. Neslibujeme, že do normálního. Ale naučíme lidi znovu chodit ven, mezi ostatní. Nechceme, aby postižení zůstávali doma a styděli se vyjít. To je náš cíl. Aby po příhodě zkusili mít záliby jako před příhodou.

 

http://www.fnbrno.cz/

nemocnice-bohunice/

klinika-nemoci-plicnich-a-tbc/

fn-brno-pro-skoly/t4788  

Preventivní Program Pro Školy - prevence vzniku závislosti na tabáku u dětí základních škol.

 

http://seniorcentrumblansko.

webnode.cz/poradna-pro-pecujici/

Poradna pro domácí pečující o osoby s Alzheimerovou chorobou v Blansku

 

https://www.dobryandel.cz/

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

 

http://www.linka-pomoci.cz/


Pomoc v Bílém kruhu bezpečí poskytují odborně způsobilí poradci, konkrétně právníci, psychologové, sociální pracovníci, lékaři. Všichni jsou zpravidla ve svém oboru uznávanými experty, kteří svůj volný čas a znalosti věnují pomoci obětem v občanském sdružení.

 

http://www.maminycup.cz

TRADIČNÍ CELOREPUBLIKOVÝ FESTIVAL ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU MAMINEK V KAŽDÉM STAVU I VĚKU !

Maminy Cup je jedinečná akce pro ženy a maminky z celé ČR.
 

 

http://www.sympathea.cz/

SYMPATHEA, o.p.s. propojuje v rámci svých aktivit různé oblasti psychiatrické péče - příbuzné, odborníky, pacienty, média, státní správu, odbornou i laickou veřejnost. Ve spojení těchto skupin hledá řešení, jak zlepšit situaci duševně nemocných a jejich příbuzných v České republice.

 

https://www.startovac.cz/

projekty/the-tap-tap-moje-volba 

Animovaný pirátský klip k písničce Moje Volba od kapely studentů s hendikepem - The Tap Tap. Kreslené postavy pirátů se jmenují Chromáci. 

 

http://www.kolaproafriku.cz/

Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v Ostravě. Inspirací se staly charitativní organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity, stejně tak také osobní zkušenosti zakladatelů českého projektu. Jejím posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského statutu lidí v Africe.

 

 

http://www.vokolopriglu.cz/
Triexpert Vokolo príglu 2013, běžecký závod
 

Vyznavači a fanoušci nejstaršího sportovního odvětví zdolejte trať kolem Brněnské přehrady, přijměte tu výzvu prolétnout po březích „Brněnského móře“ trať atraktivního běžeckého závodu pro širokou veřejnost.

 

 

 

http://www.sonnentor.cz

SONNENTOR s.r.o. je česká firma se zahraniční majetkovou účastí, která se zabývá převážně výrobou bio-čajů a bio-koření z toho nejlepšího, co v přírodě najdete.

 

Science World

Novinky ze světa vědy a techniky: technologie, neživá příroda, člověk, biologie.

 

Otevřená zahrada

Unikátní Otevřená zahrada: hra, inspirace, poznání
Hravá zahrada čtyř živlů, semináře, výukové program pro školou povinné...
 

 

www.lipka.cz
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, poskytuje vzdělávací aktivity pro školy, kroužky, akce pro veřejnost, řemeslné kurzy, vzdělávací semináře a další.

 

www.skolaprozivot.cz/
Program pro školy postavený na myšlence místně zakotveného učení a posílení komunitní role školy v obci. Rozvíjí principy místní Agendy 21.
 

http://www.veronica.cz/

ekomapa/

Ekomapa města Brna

 

www.cyklostrategie.cz  

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy

 

http://www.osel.cz/

OSEL (Objective Source E- Learning) je internetový časopis pro popularizaci vědy.

Jeho motto je: „Být či nebýt“ .

 

www.viscojis.cz

Webové stránky jsou zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami.

 

www.viscojis.cz/teens

informační podpora k novému výukovému programu - VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ

 

www.ecb.cz

stránky  občanského sdružení. Svět ekologicky šetrného a zdravého životního stylu.

 

http://arnika.org/

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Svoji činnost opírá o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.

 

http://www.zdravapo

travina.cz/

Portál o zdravé výživě, zdravém životním stylu a novém logu "Zdravá potravina.cz".

 

http://www.prah-brno.cz

Občanské sdružení Práh nabízí lidem s psychotickým onemocněním z Brna a okolí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.

 

 

 

 

 

Telnice

 

Obec Telnice

 

 

"Telnice - místo, kde se dobře žije"

 

Dnešní Telnice je v jistém smyslu stále tou tradiční obcí, jak si ji mnozí pamatují ještě před desítkami let. Tradici se snaží ctít v mnoha ohledech, váží si dědictví našich předků i hodnot, které v ní i díky nim zůstaly zakořeněny.
 

 

Telnice žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem.
 

Celoroční kalendář aktivit čítá více než stovku akcí, kterých se účastní velká spousta místních obyvatel (od slavení tradičních hodů, ostatků, plesů, koštů, posledních lečí, čajů o páté apod. až k méně tradičním akcím jako např. Církevní silvestr). Tradičními organizátory kulturního, společenského a sportovního dění jsou kromě samotné obce především spolky Sokol, Orel, Sup, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Telnice, Milovníci dobrého vína, ale třeba i mateřský klub Telnické Sluníčko, Klub aktivních seniorů (KLAS), T-parlament, vodácký klub Vorvaň Tennessee, fotbalisti Fotři Telnice, Rybářský sportovní klub či Chovatelé drobného zvířectva. Aktivním životem žije i telnická farnost, velmi známá je telnická schola. Sportem číslo jedna je v obci házená (TJ Sokol Telnice) s více než stovkou aktivních malých i velkých hráčů a s obětavými trenéry z řad rodičů a bývalých hráčů, úspěšný je také florbalový klub FK Orel Telnice, kuželkářský klub KK Orel Telnice či taneční klub TK Orel Telnice. Nově je v Telnici otevřeno paintballové hřiště v areálu družstva, děti mohou využít Bezpečnou dětskou zahradu v Růžové ulici a další tři dětská hřiště (park u rybníka, parčík v Palackého ulici a hřiště v ulici Hliníky v nádražní čtvrti).


O bezpečnost občanů se starají dva strážníci Obecní policie Telnice sídlící v budově Šatlavy, kteří pravidelně měří rychlost projíždějících vozidel.


Partnerskou obcí je nám slovenská obec Cífer (www.cifer.sk), přátelství si moravská Telnice udržuje také se stejnojmennou severočeskou obcí (www.obec-telnice.cz).


V Telnici se připravuje projekt stavby Domu důstojného stáří v klidové lokalitě Augarty pro místní občany, cyklostezky, nová stavební lokalita "Podsazeničky" či odpočinkový park v nádražní čtvrti.
 

Kontakty:

Mgr. Kateřina Umlášková, DiS.

Funkce: politik Projektu Zdravá municipalita a místní Agendy 21

E-mail: katerina.umlaskova@telnice.cz