Zajímavé odkazy

http://www.kolaproafriku.cz/

Společnost Kola pro Afriku, o.p.s. byla založena v roce 2012 v Ostravě. Inspirací se staly charitativní organizace Jole Rider a hnutí Bicycles for Humanity, stejně tak také osobní zkušenosti zakladatelů českého projektu. Jejím posláním je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského statutu lidí v Africe.

 

 

http://www.vokolopriglu.cz/
Triexpert Vokolo príglu 2013, běžecký závod
 

Vyznavači a fanoušci nejstaršího sportovního odvětví zdolejte trať kolem Brněnské přehrady, přijměte tu výzvu prolétnout po březích „Brněnského móře“ trať atraktivního běžeckého závodu pro širokou veřejnost.

 

 

 

http://www.sonnentor.cz

SONNENTOR s.r.o. je česká firma se zahraniční majetkovou účastí, která se zabývá převážně výrobou bio-čajů a bio-koření z toho nejlepšího, co v přírodě najdete.

 

Science World

Novinky ze světa vědy a techniky: technologie, neživá příroda, člověk, biologie.

 

Otevřená zahrada

Unikátní Otevřená zahrada: hra, inspirace, poznání
Hravá zahrada čtyř živlů, semináře, výukové program pro školou povinné...
 

 

www.lipka.cz
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, poskytuje vzdělávací aktivity pro školy, kroužky, akce pro veřejnost, řemeslné kurzy, vzdělávací semináře a další.

 

www.skolaprozivot.cz/
Program pro školy postavený na myšlence místně zakotveného učení a posílení komunitní role školy v obci. Rozvíjí principy místní Agendy 21.
 

http://www.veronica.cz/

ekomapa/

Ekomapa města Brna

 

www.cyklostrategie.cz  

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy

 

http://www.osel.cz/

OSEL (Objective Source E- Learning) je internetový časopis pro popularizaci vědy.

Jeho motto je: „Být či nebýt“ .

 

www.viscojis.cz

Webové stránky jsou zaměřené na témata zdravého stravování a zacházení s potravinami.

 

www.viscojis.cz/teens

informační podpora k novému výukovému programu - VÝŽIVA VE VÝCHOVĚ KE ZDRAVÍ

 

www.ecb.cz

stránky  občanského sdružení. Svět ekologicky šetrného a zdravého životního stylu.

 

http://arnika.org/

Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Svoji činnost opírá o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.

 

http://www.zdravapo

travina.cz/

Portál o zdravé výživě, zdravém životním stylu a novém logu "Zdravá potravina.cz".

 

http://www.prah-brno.cz

Občanské sdružení Práh nabízí lidem s psychotickým onemocněním z Brna a okolí pomoc a podporu při jejich začleňování do běžného života.

 

 

 

 

 

Nejbližší akce
1.7.2014
Fotosoutěž o nejlepší rodinnou fotku

Jihomoravský kraj

Pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Romana Celého byla vyhlášena fotosoutěž o nejlepší rodinné foto. více

4.6.2014
Výstava „Zažíváme změnu klimatu“

Jihomoravský kraj

Od 3. do 20. června máte v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí možnost prohlédnout si putovní výstavu „Zažíváme změnu klimatu“. Výstava se koná k připomínce Světového dne životního prostředí. více

30.5.2014
Radostí ke zdraví!

Strážnice

6.-7.června...Den plný přednášek, pohybových lekcí, zdravého vaření, soutěží, výuky tance, odměn a radosti ve Strážnici. více

12.5.2014
Přijďte diskutovat na veřejné fórum

Mikroregion Drahanská vrchovina

2. června (od 16:00), Kulturní dům Drnovice více

5.5.2014
Brněnské dny bez úrazů 2014

Brno

22.5. – 8.6. 2014 se uskuteční Brněnské dny bez úrazů – kampaň pro širokou veřejnost zaměřená na prevenci úrazů a zásady poskytování první pomoci. více

30.4.2014
Zvířátka také nekouří

Brno

U příležitosti Světového dne bez tabáku se v Zoo Brno koná 17. května 2014 akce Zvířátka také nekouří. Připravena jsou zdravotní vyšetření, poradna odvykání kouření a zabávný program pro děti. Výměnou za starý elektrospotřebič vstupenka zdarma. více

22.4.2014
Májová slavnost

Jihomoravský kraj

V sobotu 17. května proběhne v areálu Otevřené zahrady na Údolní 33 jarní Májová slavnost. Oslavte lásky čas v příjemném prostředí pod Špilberkem. více

18.4.2014
Den Země 2014 ve Znojmě

Znojmo

V úterý 22. dubna v 15.00 hodin slavnostním otevřením nové cyklostezky "Znojmo, Na Hrázi – Dobšice" zahájí město Znojmo oslavu Dne Země. Pro malé i velké bude připraven doprovodný program. Zájemci se také mohou podílet na zkrášlení nové cyklostezky výsadbou stromu či keře u odpočívadla za asistence zaměstnanců Městské zeleně Znojmo. více

Rozhledna Veselice-jarmark-Bílá sobota 19.4.2014

Jihomoravský kraj

Tradiční velikonoční jarmark ve Veselici. Výstava historických včelařských pomůcek a informace o projektu Muzeum včelařství Moravského krasu. Spousta her a soutěží pro děti, ukázka z výcviku psů, zdobení perníků a kraslic, výstup na rozhlednu na kopci Podvrší.

8.4.2014
Den Země 2014 - akce v Letovicích

Letovice

Ve spolupráci s partnery Zdravého města jsou u příležitosti oslav Dne Země 2014 připraveny následující akce . více

Úvodník

12.3.2014

  

 

Vítáme Vás


Vítejte na stránkách Zdravého Jihomoravského kraje, který je určen široké veřejnosti odborné i laické, jež se zajímá o ochranu životního prostředí, ochranu zdraví, kvalitu života, principy udržitelného rozvoje a jejich prosazování a naplňování organizacemi veřejné správy na místní (municipální) úrovni. Portál může být užitečný zejména:

  • představitelům municipalit, které uplatňují principy MA 21 a/nebo Projekt Zdravá municipalita k výměně informací a zajímavých nápadů, publicitě svých aktivit, pozvánek na své akce a motivaci ostatních prostřednictvím dobrých praxí,
  • představitelům municipalit, které přemýšlí o možnosti uplatňovat ve své činnosti principy udržitelného rozvoje, zapojovat veřejnost, systematicky podporovat zdraví svých obyvatel k načerpání inspirace, informací, dobrých praxí a kontaktů na obce, v nichž už jsou tyto principy uplatňovány,
  • široké veřejnosti jako informační zdroj o cílech a aktivitách municipalit Jihomoravského kraje (dále jen JMK) v oblasti ochrany zdraví, kvality života a udržitelného rozvoje.

 

Co zde najdete?

 

  • Stručné představení mezinárodního Projektu Zdravá municipalita a místní Agenda 21 (dále jen MA 21), včetně jeho uplatňování v ČR.
  • Představení Projektu Zdravý Jihomoravský kraj.
  • Informace o municipalitách JMK, které se aktivně zapojily k Projektu Zdravá municipalita, či prakticky uplatňují principy MA 21 v praxi, včetně představení jejich cílů, aktivit, kampaní, akcí a zkušeností.
  • Dobré praxe a nápady, které by mohly vést ke zkvalitnění života obyvatel, ke zvýšení jejich participace na věcech veřejných, k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatel, ke skloubení sociálního, ekonomického a environmentálního aspektu v rozvoji komunity.
  • Pozvánky na akce pořádané v Jihomoravském kraji, jejichž společným jmenovatelem je MA 21 a/nebo Projekt Zdravá municipalita.
  • Kontakty na osoby, které se místní Agendou a Projektem Zdravá municipalita v obcích JMK zabývají.
  • Zajímavé odkazy související s tématikou MA 21 a Projektem Zdravá municipalita

Věříme, že pro Vás budou stránky informačně přínosné a inspirující.


Motto Zdravého Jihomoravského kraje je:


Chceme-li být „Zdravým krajem“, musíme se skládat ze „Zdravých“ jednotek – tj. ze „Zdravých obcí/měst/mikroregionů/místních akčních skupin“.